Aalborg

JUBILÆUM

Mandag: Landmålingstekniker Steen H. Christensen, Kongensgade 5, Brønderslev, kan 1. januar fejre 40 års jubilæum hos Landinspektør Nord A/S i Brønderslev. Steen H. Christensen blev ansat på årets første dag i 1972 som måletekniker-elev hos Landinspektør Knud Nielsen, Brønderslev og fortsatte efter endt læretid som landmålingstekniker på landinspektørkontoret. Efter flere ejerskift og fusioner hedder firmaet nu Landinspektør Nord med afdelinger i Brønderslev, Pandrup og Aalborg. Steen H. Christensen har således tilbragt hele sit arbejdsliv hos landinspektørkontoret i Brønderslev, og har derigennem haft mange spændende arbejdsopgaver i tilknytning til Brønderslevs udvikling. Steen varetager i dag selvstændigt en lang række landmålingsopgaver, bl.a. bygningsafsætninger, skelretableringer og opmålinger til projekteringsgrundlag. Alle sager bliver udført med stor faglig sikkerhed og omhyggelighed, og Steen er derfor særdeles vellidt og respekteret blandt sine kolleger og chefer. I årenes løb har Steen hele tiden fulgt den teknologiske udvikling og positivt bidraget når nye instrumenter og metoder skulle sættes i drift. Jubilæet markeres ved en reception fredag 6. januar kl. 13-16 på Restaurant Hedelund i Brønderslev.