Jubilæum

Alice Poulsen

Alice Poulsen

Torsdag: Alice Poulsen, farmakonom, Marklund 1, Frederikshavn, 40 år på Løve Apoteket, Frederikshavn. Alice Poulsen startede på løveapoteket i Frederikshavn 1. oktober 1969 under daværende apoteker S.O.S. Nielsen. Hun arbejdede som medhjælper, indtil hun blev elev 1. januar 1970. Hun var elev i tre år og bestod eksamen som apoteksassistent. I de 40 år hun har været ansat, har hun fungeret som tillidsmand i omkring 20 år og er det stadig. Hun har ligeledes været aktiv i Nordjyllandskredsen i ca. 10 år, hvor hun både har været bestyrelsesmedlem, næstformand og kredsformand. I alle årene har hun tilsammen haft omkring 100 kollegaer samt fire forskellige apotekere.