Aalborg

Jubilæum

Inger Lis Jensen

Inger Lis Jensen

I dag: Inger Lis Jensen, souschef, Toftevænget 23, Thisted: 25 år i Sparekassen Thy, Store Torv 1, Thisted. Inger Lis Jensen er uddannet i Hanstholm Kommunes Skatteforvaltning. Her var hun ansat i tre år og efterfølgende to år hos Skattevæsenet i Århus. I 1984 vendte hun tilbage til Thy. Her blev hun ansat som barselsvikar i Sparekassen Thy's byfilial i Thisted. Det blev et til "vikariat", som nu har varet i 25 år. Inger Lis Jensen, der er sparekasseuddannet, har blandt andet bestået eksamen i Finansdiplomstudiet. I 2001 blev hun udnævnt til souschef i den nyoprettede Produktionsafdeling i hovedkontoret i Thisted. Inger Lis Jensen er født og opvokset i Fårtoft, mellem Sennels og Thisted, og hun er gift med Willy, der er ansat på Cimbria. Parret, der bor i Thisted, har to børn. Datteren Pia, der bor i Aalborg og er under uddannelse til apotekerassistent og sønnen Kim, 2. års HH uddannelse på EUC- Nordvest i Thisted.