Redningsvæsen

Jubilæum

Flem­ming Niel­sen

Flem­ming Niel­sen

Fredag: Flemming Nielsen, deltidsbrandmand og holdleder, Svalevej 10, Farsø, 25 år hos Falcks brandstation, Farsø. Flemming Nielsen startede meget tidligt som brandmand. I 1983 skulle man være fyldt 21, men han fik dispensation og startede som 19-årig. Og allerede i 1989 blev han uddannet holdleder og har siden udfyldt denne post med stor iver og omhu. Han går op i det med brandslukning, og det udmønter sig også i, at han har en meget høj mødeprocent. Uanset om det er brand eller færdselsuheld, så er han altid på pletten, hvis han er inden for radioens rækkevidde. Ved flere lejligheder har han været med til at gøre den store forskel med sin snarrådighed. Ved flere færdselsuheld har han gjort forskellen på liv, død og førlighed. Ved et trafikuheld for nogle år siden fik han frigjort en fastklemt person, da han tilfældigt kom til uheldsste-det i sin servicevogn. På årets første arbejdsdag i 2008 gjorde Flemming Nielsen en hurtig og effektiv indsats på sin daglige arbejdsplads FARMAS Farsø. Der var udbrudt brand i malekabi-nen og udsugningsanlægget. Flemming etablerede hurtigt en lokal indsats med tre strålerør, indtil hans brandmands-kolleger nåede frem med det professionelle udstyr og fik nedkæmpet branden. Flemming Nielsen er dybt respekteret af ledelsen og kollegerne på Falck Farsø, blandt andet for sit store engagement i arbejdet med brandsluk-ning og ligeledes undervisning af kolleger. I sin sparsomme fritid smutter han gerne en tur til Norge på sin MC, tager på elgjagt i Sverige, er spejderleder hos KFUM spejderne eller træner med redningsbåden på Limfjorden, og så gennemfører han Farsø-løbet hvert år uden at træne. Flemming Nielsen er 44 år og er far til fire piger og er kæreste med Lene.