Dronninglund

Jubilæum

Peder Mejlvang Nielsen

Peder Mejlvang Nielsen

I dag: Redningsleder hos Falck Region Nordjylland, Peder Mejlvang Nielsen, Slotsgade 13, Dronninglund, 25 år hos Falck. Peder Mejlvang Nielsen blev i 1984 ansat som redder med tilknytning til Falck i Vejle. I 1993 fik han ansættelse som områderedder i område Kolding. Senere søgte og fik han stillingen som stationsleder ved Falck i Dronninglund, som han tiltrådte 1. nov. 1997. Stationslederområdet blev 1. maj 2001 udvidet til også at omfatte station Brønderslev. Samtidig med sit virke som stationsleder var og er Peder ligeledes aktiv som både holdleder og indsatsleder i forbindelse med indsatser ved brand m.m. 1. januar 2007 skiftede han jobbet som stationsleder ud med jobbet som redningsleder i Falcks Region Nord. Peder fungerer i dag fortsat som redningsleder, nu med udgangspunkt fra Falcks Vagtcentral Region Nord i Brønderslev. Jubilæet markeres fredag 6. februar kl. 12 med reception på Falckstationen i Dronninglund.

Forsiden