Aalborg

Jubilæum

{ I dag: Inge Nue, Jens Stoffersens Vej 36, Aalborg, ledende bioanalytiker, souschef ved Klinisk Biokemisk Afdeling Aalborg Sygehus, 40 år i Nordjyllands Amt/Region Nordjylland. Inge Nue blev efter afsluttet studentereksamen fra Aalborg Katedralskole ansat 1. august 1967 som laborantelev på Centrallaboratoriet på Aalborg Kommunehospital. Efter endt uddannelse i 1970 blev hun fastansat samme sted. Efter nogle år fattede Inge Nue interesse for undervisning og ledelse indenfor sit fag. Hun gennemførte derfor i årene 1972-73 uddannelsen til ledende og instruerende laborant ved Hospitalslaborantskolen i København. Hun vendte tilbage til Aalborg Sygehus og blev ansat som instruktionslaborant. Samtidig blev hun afløser for daværende ledende laborant. I 1979 blev stillingen som ledende laborant ved klinisk-biokemisk afdeling på Aalborg Sygehus Nord ledig, og Inge Nue blev ansat i denne stilling 1. september 1979. I de efterfølgende år indledte man i sygehusområdet en omfattende organisationsudvikling. Det medførte, at man i 1996 sammenlagde de klinisk biokemiske afdelinger på de to aalborgensiske sygehuse. I den forbindelse blev Inge Nue udnævnt til ledende bioanalytiker for den sammenlagte Klinisk Biokemiske Afdeling på Aalborg Sygehus. Endnu en sammenlægning så dagens lys i 2004, da man dannede den Funktionsbærende Enhed Klinisk Biokemi Syd, omfattende alle de klinisk biokemiske afdelinger på sygehusene i Aalborg, Hobro, Farsø, Dronninglund og Brovst. Inge Nue fik her som souschef sammen med den ledende overlæge ansvar for hele den funktionsbærende enhed. Inge Nue har i sin tid som leder arbejdet meget med organisationsudvikling, lederudvikling, personaleudvikling og kvalitetsudvikling, ligesom hun løbende har udviklet sin afdeling indenfor it-anvendelse. Jubilæet fejres med reception i afdelingens lokaler på Aalborg Sygehus, Afsnit Syd, torsdag 23. august kl. 14.30.