Jerup

Jubilæum

Tirsdag: Preben Leif Simonsen, materielforvalter, Hirsevej 20, Jerup: 40 år i statens tjeneste. Preben Leif Simonsen er tjenstgørende ved Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Frederikshavn.