Jubilæum

Professor i neuroanatomi, Kjeld Møllgård, København, 40 år ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Kjeld Møllgård

Kjeld Møllgård

Han er kendt som en engageret og inspirerende underviser, en forsker med klare og kontroversielle holdninger. Allerede i 1980’erne var han ude med krav om åbent at samfundsdebattere videnskabsetiske spørgsmål, og som leder er han kendt som en nærværende og dygtig forhandler. I sin 40 år lange karriere har han både tjent som institutbestyrer 1973-83, og som dekan i perioden 1986-90, hvorefter han blev valgt som rektor for Københavns Universitet i 1994. Under rektorperioden udformede han de første strategiplaner og fik virkeliggjort visionerne om store nybyggerier, f.eks. det nye KUA, Geocentret på Østervold, Kommunehospitalet blev en del af Københavns Universitet, mens kollegerne betragter det bioteknologiske supercenter på Tagensvej, Biotech Research & Innovation Center, som kronen på hans rektorvirke. I år 2002 valgte Kjeld Møllgård at vende tilbage til forskningens verden på Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, hvor han i Laboratoriet for Udviklingsbiologi bl.a. arbejder med at forstå embryonale stamcellers funktion i den tidlige hjerneudvikling. Kollegerne var imponerede, men ikke overraskede over, at Kjeld Møllgård pakkede rektorkappen ned og valgte igen at iføre sig forskningslaboratoriets hvide kittel. Fakultet holder reception for Kjeld Møllgård i september.