EMNER

Jubilæum

Kirsten Sloth

Kirsten Sloth

I dag: Økonomiassistent Kirsten Sloth, Gunderup, Gistrup, 40 år hos Agri Nord. I forbindelse med jubilæet har Kirsten fået overrakt Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs sølvmedalje som belønning for lang og tro tjeneste. I 1971 kom Kirsten Sloth i lære i Aalborg Amts Landboforening, som dengang lå i Nyhavnsgade i Aalborg. Da hun to år senere blev uddannet, blev hun ansat som økonomiassistent. Da landboforeningen senere flyttede til Skalborggaard, flyttede Kirsten med. I dag, 40 år senere, er hun her stadig. Kirsten har i sin tid hos Agri Nord været med i tre fusioner. Første fusion fandt sted i 1974, hvor foreningen bibeholdt sit navn Aalborg Amts Landboforening. I 2004 var anden fusion, hvor navnet blev ændret til Hobro-Aalborg Landboforening. Tredje, og foreløbig sidste fusion, fandt sted i 2008, hvor foreningen blev til Agri Nord. Blandt kolleger er Kirsten meget vellidt. Ingen kollega går forgæves, når de går til hende for at få hjælp. Kirsten har i mange år været en ildsjæl i landboforeningens personaleforening, og i mange år var hun formand. I Kirsten har Agri Nord gennem alle årene haft en loyal og stabil medarbejder. Hun har været til glæde for alle, som hun har haft kontakt med, såvel kolleger som kunder.