Jubilæum

Jens Kirkegaard

Jens Kirkegaard

Søndag: Civilingeniør Jens Kirkegaard, Hørsholm, 40 år ved Vandbygningsinstituttet, siden Dansk Hydraulisk Institut, i dag kendt som DHI. Jens Kirkegaards første opgaver var modelforsøg med marine rørledninger, og det er ikke mindst modelforsøg, der har præget hans karriere. Jens Kirkegaards særlige evne til at se ny løsninger på komplekse tekniske problemer og omsætte dem til handling har karakteriseret hans virke i virksomheden helt fra den spæde start til den globale organisation, DHI er i dag. Kunder og kolleger verden over har høstet gavn af hans faglighed og erfaring indenfor især havneplanlægning og marine konstruktioner. Tilsvarende har mange unge ingeniører nydt godt af samarbejdet med ham, både på den praktiske måde og gennem de mange artikler, han har skrevet. Jens Kirkegaard har gennem længere perioder opholdt sig i udlandet, bl.a. i slutningen 1970’erne i Brasilien, hvor han fungerede som konsulent i forbindelse med etablering af et havne- og kystteknisk institut i Rio de Janeiro. En stor del af karrieren har siden omfattet projekter i Sydamerika. Senere i begyndelsen af 1990’erne stod han for udviklingen af DHI’s aktiviteter i USA som leder af datterselskabet Arctec Offshore Corporation.