Jubilæum

Lars Bo Langsted
Aalborg 1. september 2007 06:00

{ I dag: Professor Lars Bo Langsted, Århus, ansat på Aalborg Universitet, 25 år i statens tjeneste. Siden 1. februar 2000 har han været ansat på AAU’s Institut for Erhvervsstudier som professor i erhvervsret, ligesom han i en lang periode har været tilknyttet cand.merc.aud.-uddannelsen. Han skal nu være institutleder for Aalborg Universitets nye juridiske institut, der samler jura og erhvervsjura i nye lokaler på Niels Jernes Vej. Lars Bo Langsted, der fylder 50 senere på året, er fra Herning, hvor han blev student fra byens gymnasium i 1976. Seks år senere blev han juridisk kandidat fra Aarhus Universitet, hvorefter fulgte fem år i Justitsministeriet. Undervejs var han i halvandet år statsadvokatfuldmægtig ved bagmandspolitiet. Fra 1987 til udgangen af 1999 var han først stipendiat, siden adjunkt og sluttelig lektor ved Handelshøjskolen i Århus. Han beskæftiger sig med økonomisk kriminalitet generelt, ligesom strafferet og erstatningsret, især i relation til bestyrelsesmedlemmer, direktører, revisorer, advokater og rådgivere falder ind under hans interesseområde. Gennem de seneste år har Lars Bo Langsted, der privat fortsat bor i Århus, været en af landets mest citerede forskere. Senest var det dog andres omtale af ham, der blev citeret. Den tidligere borgmester i Farum har nemlig truet Lars Bo Langsted med en sag, fordi professoren efter Brixtoftes mening ulovligt forsøger at påvirke Højesteret. Langsteds angivelige brøde bestod i at sige, at han forventede, at Højesteret ligesom by- og landsret vil dømme Brixtofte i den såkaldte sponsorsag.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...