EMNER

Jubilæumsbog sendes til trykker

} UDGIVELSE: Det var ingen let opgave, men nu er en bog om Aggersund og Omegns Borgerforening på vej til trykkeriet. Foreningen fylder 100 år til februar, og et redaktionsudvalg har arbejdet på at indsamle materiale til bogen, der også fortæller byens historie. Tovholder er Verner Bruhn, som oplyser, at materialet er til korrekturlæsning hos informationsmedarbejder Ejgil Bodilsen, der lægger sidste hånd på værket, inden det sendes til trykkeren. - De første 50 år var ikke nemme, for alle protokoller frem til 1965 er blevet væk, fortæller Verner Bruhn. Gennem andre kilder er det dog lykkedes at fortælle foreningens historie, og der er også en del om Aggersundbroen, landbruget, el-forsyningen, kroen og andre ting. Bogen udgives 25. februar, hvilket er borgerforeningens officielle fødselsdag.