Jubilæumsfester for Aalborg Stift

Markeringen begynder i dag med stiftsmøde i Vestervig Kirke

Måske – måske ikke – er det en tilsnigelse at begynde festlighederne i forbindelse med Aalborg Stifts 450 års jubilæum i Vestervig kirke, sådan som den monumentale bygning i dag faktisk er rammen om den første markering af begivenheden. Måske har Vestervig aldrig været bispesæde – og hvis det har, så var det i hvert fald længe inden 1554, som er det år, der officielt markerer oprettelsen af det stift, der kendes i dag. Alligevel mødes 650 mennesker – menighedsrådsmedlemmer, præster og kirkelige medarbejdere - fra hele stiftet altså i eftermiddag til gudstjeneste i den gamle klosterkirke, Vestervig Kirke, og til eftermiddagskaffe i Vestervig Hallen. For hvorom alting er, så var både rigets politiske og kirkelige tyngdepunkt i den første kristne tid netop derude vestpå i Limfjorden. Og stiftsdagen er også kun begyndelsen. I næste weekend rykker jubilæumsbegivenhederne tættere på de historiske kendsgerninger – nemlig at bispesædet i landets nordligste stift med en kongelig beslutning af 29. september for 450 år siden blev flyttet fra Børglum til Aalborg og snart efter også skiftede navn fra Vendel Stift til Aalborg Stift. Selve jubilæumsdagen markeres med en storstilet festkoncert i Budolfi Kirke i Aalborg – stiftets domkirke – mens de øvrige jubilæumsarrangementer konkret tager udgangspunkt i den geografiske tilknytning: på fredag holdes nemlig den årlige landemodegudstjeneste i den gamle domkirke, klosterkirken på Børglum, og næste søndag holdes først festgudstjeneste i Budolfi Kirke og derefter reception med indbudte gæster på Hotel Hvide Hus i Aalborg. En pilgrimsvandring over tre dage mellem de to gudstjenester og de to bispesæder markerer helt bogstaveligt den fysiske flytning, og fysisk vil også et særligt festskrift med beretninger om bispesædets og domkirkens historie stå tilbage til eftertiden.