Aså

Jubilæumsskrift udsolgt

Ju­bi­læ­ums­skrif­tet om Asaa Bold­klub er al­le­re­de ud­solgt. Et skrift, hvor man blandt an­det kun­ne læse om Asaas stor­heds­tid i 3. di­vi­sion. ar­kiv­fo­to

Ju­bi­læ­ums­skrif­tet om Asaa Bold­klub er al­le­re­de ud­solgt. Et skrift, hvor man blandt an­det kun­ne læse om Asaas stor­heds­tid i 3. di­vi­sion. ar­kiv­fo­to

ASAA:Blot fem uger efter udgivelsen af Asaa Boldklubs jubilæumsskrift i forbindelse med klubbens 75 års jubilæum, kan redaktionsudvalget meddele, at jubilæumsskriftet nu er udsolgt. - Vi har dels solgt hæfterne med de tilhørende video-cd’ere på Asaa Marked, og vi har solgt dem i klubhuset i Asaa ved forskellige arrangementer, fortæller Benny Lykkenshede fra redaktionsudvalget. Og endelig har vi været på besøg hos Asaa-borgerne privat. og også her er hæftet blevet godt modtaget. Vi har gemt nogle få eksemplarer, fordi vi i klubben har håndboldspillere, der ikke bor i byen. De skal naturligvis også have mulighed for at sikre sig et eksemplar, tilføjer Benny Lykkenshede.