Naturvidenskab

Jubilar med mange titler

Der kan synes langt fra avanceret forskning i grafiske modeller til revytekster, men Finn Verner Jensen formår begge dele.

Der kan synes langt fra avanceret forskning i grafiske modeller til revytekster, men Finn Verner Jensen formår begge dele.

I dag: Finn Verner Jensen, Olufsgade 26, Brønderslev, der i dag fejrer jubilæum med 40 års ansættelse hos staten, kan gøre det med en række titler. Professor i datalogi på Aalborg Universitet, tillidsmand for medlemmer af Dansk Magisterforening, ridder af Dannebrog, veteran på AAU og formand for Brønderslev Amatør Scene, hvor han har været aktiv siden starten i 1987 - blandt mange andre. Finn Verner Jensen er født i Tønder, kandidat i matematik fra Aarhus Universitet, og han knyttet til Aalborg Universitet siden 1974. Han har bevæget sig fra matematik til datalogi, hvor han siden 1998 har været professor. I 2004 blev den titel suppleret med en doktorgrad, og i 2010 modtog han Nordjysk Universitetsfonds Universitetspris - ganske kort tid efter at have modtaget ridderkorset. Tillidsmand blev han i fjor i en alder af 65 år. Standardforklaringen lød, at det job ikke gavner en universitetskarriere, så netop når der ikke er mere karriere tilbage, kan man påtage sig det. Men en vigtigere grund er 35 års erfaring med, hvad manglende regulering af arbejdstid betyder. Mange har slidt sig op på utallige timers undervisning og administration - for så at ryge ud i sparetider, fordi de ikke havde forsket nok, forklarede Finn Verner Jensen i efteråret i AAU's blad Uglen, da han fortalte, hvorfor han havde ladet sig vælge. Som tillidsmand vil han arbejde for faste aftaler, der beskytter den enkelte mod pres fra institutleder, fagkolleger og sig selv til at overundervise i store mængder år efter år, lovede han. Fra starten af AUC, som universitetet hed de første 20 år, medvirkede han til at udvikle de naturvidenskabelige uddannelser. Det problemorienterede projektarbejde skulle kombineres med traditionelle undervisningskurser inden for matematik og datalogi. Hans forskning i datalogi har især beskæftiget sig med grafiske sandsynlighedsmodeller, maskinintelligens og computerspil. Det har blandt andet ført til mere end 100 videnskabelige artikler og fire internationale patenter. Desuden har han arrangeret internationale konferencer og været medredaktør af tidsskriftet International Journal of Approximate Reasoning. Fritiden i Brønderslev står også i teksternes tegn, men det er revytekster. Han har skrevet tekster gennem alle BAS's snart 25 år, han har været formand i to perioder og er det nu på ottende år, ligesom han han i tre år var formand for den nordjyske afdeling af amatørteatrenes forening. Jubilæet fejres med reception i dag kl. 14-16 i kantinen på Institut for Datalogi.