Jubilarer i tavle og kridt

Tre lærere ser tilbage på 25 års virke i folkeskolen

KAAS:- I dag opdrager vi næsten ligeså meget som vi underviser. Det siger lærerne Inger Lise Justmi, Inger Vigeholm og skoleinspektør Susanne Madsen, der alle har 25 års lærerjubilæum. Det blev fejret fredag ved en reception på Jetsmark Centralskole. I forbindelse med jubilæet gør de status over deres arbejdsliv, og den udvikling lærergerningen har gennemgået. At lærernes rolle og arbejdsopgaver har ændret sig meget siden de startede, er de enige om. - Der er mange problemer, der skal løses, inden vi kan komme igang med at undervise, og de problemer børnene har er blevet langt mere komplekse, siger Inger Lise Justmi, og de andre nikker bekræftende. - For 25 år siden var der nok problembørn, men i dag er det nogle helt andre ting, som for eksempel stofmisbrug, vi skal tage stilling til. De tre jubilarer er også enige om, at samarbejdet med forældrene er blevet mere krævende. - Langt de fleste forældre støtter op om deres børn, men der, hvor der er problemer, er det desværre ikke altid, at forældrene er samarbejdspartnere, siger Inger Vigeholm og fortsætter: - Nogle børn mangler grænser, og tit har forældrene så travlt, at de ikke orker at sætte dem. Det kan godt føles som om, at forældrene har det positive samvær med børnene, mens de negative grænser bliver sat i skolen. Der er uenighed blandt de tre jubilarer om, hvor meget deres job påvirker dem i fritiden. - Jeg er god til at smyge skolefrakken af, når jeg går hjem, siger Inger Vigeholm, og Susanne Madsen giver hende til dels ret. - Efterhånden har jeg accepteret, at der desværre er en tabsliste med ting, man må opgive at gøre noget ved, siger hun, mens Inger LIse Justmi har det anderledes. - Når der er nogle børn, der har det skidt, kan jeg ikke lægge det fra mig, siger hun. På trods af, at de tre lærere føler, at børnene har ændret sig gennem tiden, er de enige om, at det er samværet med dem, der er det bedste ved deres job, men de føler også, at deres tid sammen med børnene bliver mindre og mindre. - Med de nye arbejdstider er der alt for mange møder, og den måde vi gør vores arbejdstid op på gør, at alle er blevet mere krakilske, siger de tre samstemmende. Efter 25 år som lærere er de alle klar til at tage endnu en tørn, men Inger Lise Justmi har det svært med, at hun efterhånden skal undervise børnebørn af de første elever hun havde. Efter 25 år på samme skole kender Inger LIse Justmi mange familier i lokalområdet, og hun kan godt lide at møde dem, også i fritiden. - Men når jeg begynder at få tredje generation, så er det synd for både mig og eleverne, hvis jeg fortsætter, siger Inger Lise Justmi, der er 48 år. Det samme er Susanne Madsen, mens Inger Vigeholm er 57 år. De tre jubilarer glæder sig også alle til at få en tredje alder efter skolelivet.