Tandpleje

Jul uden tandlægevagt

Strid om penge betyder, at der stadig ikke er vagtordning

NORDJYLLAND:Pas på bisserne i julen. For Nordjylland går endnu en højtid i møde uden en fast tandlægevagt. Formanden for de nordjyske tandlæger, Majbritt Jensen fra Aalborg, tror dog, at en vagtordning er på plads, inden det bliver påske næste gang. I påsken i år oplevede en 37-årige nordjysk kvinde med en tandbyld et smertehelvede, fordi ingen lokale tandlæger ville behandle hende - og først da hun tog til Århus og opsøgte tandlægevagten her, blev hun befriet for smerterne. Majbritt Jensen og repræsentanter for amt og kommuner har netop i det såkaldte amtskoordinationsudvalg for tandlægerne lagt sidste hånd på tre mulige modeller for en vagtordning. Modellerne skal til januar drøftes i amtsrådets sundhedsudvalg. Herefter afgør tandlægerne, om de vil acceptere den af modellerne, politikerne peger på. - Tandlægerne er meget samarbejdsvillige, og jeg forventer, at vi finder en løsning, der vil stille både amt, tandlæger og patienter tilfredse, siger Majbritt Jensen. Indtil 1. februar i år var der med base i Aalborg en frivillig tandlægevagt. Andre steder i landsdelen måtte patienter, der fik ondt i tænderne i weekender og på helligdage, prøve at få kontakt til deres lokale tandlæge, og i praksis var der flere steder uofficielle vagtberedskaber tandlæger imellem. En strid om honoreringen fik imidlertid tandlægerne i Aalborg til at opsige den mangeårige vagtaftale. Siden har situationen overalt i Nordjylland været den, at man måtte prøve sig frem, indtil man - måske - fandt en tandlæge, der var parat til at behandle én uden for normal arbejdstid. Tandlægerne får under alle omstændigheder et højere honorar end normalt, hvis de behandler patienter i weekender og på helligdage. Det er fastsat i deres overenskomst. Tandlægernes synspunkt er, at de derudover bør honoreres for at stille sig til disposition, fordi det ikke er givet, at de rent faktisk skal i gang med boret på en vagt. Parterne er nået frem til tre mulige modeller: Amtet betaler annoncering og administration af en vagtordning, men derudover får den enkelte tandlæge kun det honorar, eventuelle behandlinger udløser. Denne model svarer til det, der gjaldt Aalborg-tandlægernes vagtordning frem til 1. februar i år. Tandlæger, der deltager i en vagtordning, får et honorar for hver time, de sidder ved telefonen. Hvis vagtordningen eksempelvis er åben for henvendelser lørdag og søndag kl. 9-10, får tandlægen løn for to timer, uanset om der kommer henvendelser, han senere skal behandle i sin praksis, eller ej. Tandlæger, der deltager i en vagtordning, får halvanden times honorar for hver time, de sidder ved telefonen. Den ekstra halve time begrundes i, at kravene til journalisering af henvendelser - også dém, der ikke ender med en behandling - er skærpet og derfor kræver ekstra tid. Tvivl om opbakning Tandlægerne har undervejs udtrykt tvivl om, hvorvidt man kan finde tandlæger til en vagtordning, hvis udgangen bliver model nr. et. Den sidste - og for tandlægerne mest indbringende - model er den, tandlægerne foretrækker. Formanden for amtskoordinationsudvalget, amtsrådsmedlem Finn Olesen (S), vil i januar anbefale sine kolleger i sundhedsudvalget den midterste. - Det vil efter min personlige opfattelse være en rimelig løsning. Men om jeg kan få politisk opbakning til det, ved jeg ikke, siger han. Majbritt Jensen vil ikke på forhånd sige, hvordan tandlægerne stiller sig. - Vi afventer nu sundhedsudvalgets afgørelse. Derefter tager vi stilling og finder ud af, om der er nogen, der vil deltage i en vagtordning på de givne vilkår, siger Majbritt Jensen. Det har næppe gavnet den politiske vilje til at honorere tandlægerne, at Dansk Tandlægeforening forleden i en pressemeddelelse om det nordjyske problem opfordrede nordjyder, der får ondt i tænderne i julen, til at kontakte amtet. Pressemeddelelsen opfattes af nogle politikere som lidt af en provokation - og i øvrigt som et rigtig dårligt råd til patienterne, fordi amtsgården holder lukket i juledagene. Hvis man derfor får problemer i den tilstundende jul, lyder rådet fra de nordjyske tandlæger og fra amtet, at man må prøve at få fat i den tandlæge, man normalt benytter.