Fødevarer

Juleanden skal slagtes i Tyskland

I fare efter at Danmarks eneste andeslagteri lukkede - men nu skal den danske produktion reddes

Nu skal den dan­ske ju­le­and red­des, me­ner en ræk­ke pro­du­cen­ter, der er gået sam­men om at sen­de dan­ske æn­der til slagt­ning i Tysk­land.
AR­KIV­FO­TO

Nu skal den dan­ske ju­le­and red­des, me­ner en ræk­ke pro­du­cen­ter, der er gået sam­men om at sen­de dan­ske æn­der til slagt­ning i Tysk­land. AR­KIV­FO­TO

NORDJYLLAND:Kort før nytår fik juleanden en teknisk knockout, da det sidste andeslagteri i Danmark ved Gedved lukkede, så samtlige landets andeproducenter stod tilbage uden bindeled mellem dem og køledisken. Mange af dem er nu stoppet, og den sidste producent i Nordjylland drejede kort efter nytår nøglen om som reaktion på lukningen af slagteriet. - Det er trist. I 57 år og over tre generationer har vi været beskæftiget med fjerkræproduktion, men til sidst blev det simpelthen så omstændigt at producere slagteænder, at jeg måtte stoppe produktionen. - Og når man ikke kan få slagtet anden i Danmark, kan man vel ikke med god smag i munden kalde det en 100 procent dansk and, fortæller fjerkræavler Poul Raunsmed, der nu udelukkende opdrætter høner til æglægning og ænder til privatsalg. Men en nyt tiltag, hvor de seks eneste tilbageværende producenter af slagteænder i Danmark er gået sammen, skal nu redde den danske and på julebordet. - Næsten alle producenter stoppede efter slagteriet gik konkurs, og det så sort ud, men med det her projekt kan vi næsten garantere, at det bliver muligt at få juleand, når den tid nærmer sig, fortæller Martin Daasbjerg, der er daglig leder af selskabet Dansk And aps. De sender nu deres ænder til slagtning i Tyskland, hvilket er forbundet med visse omkostninger til transport. - Det er klart, at det koster væsentligt mere at sende dem til Tyskland, og vi har haft store logistiske problemer, men de er løst nu, og slutproduktet mener jeg også er væsentligt bedre nu. - Og dansk and overlever. Det er helt sikkert, fortæller Martin Daasbjerg. Ude i supermarkederne er det primært Coop, der har sørget for salg af den danskproducerede and. Sidste års produktion af slagteænder lå omkring halvanden million, men i år vil de seks producenter ikke levere flere end 700.000 slagteænder.