Betalingsmidler

Julefreden breder sig

Økonomisk vejrudsigt ved cheføkonom Jens Nyholm, Spar Nord Bank.

Den seneste uge op imod jul var præget af få nøgletal og lav aktivitet. Blandt de mere interessante var reviderede væksttal for tredje kvartal i Danmark og USA, ligesom Danmark bød på et kedeligt tal for forbrugertilliden. I Danmark blev væksten revideret op fra 0,7 til 1,0 procent og ligger dermed 3,3 procent over niveauet sidste år, hvilket var den største stigning siden første kvartal i 2007. BNP lavere Investeringerne gik tilbage i tredje kvartal (men mest fordi der var en ekstraordinær stor stigning i kvartalet inden), mens der var en lille stigning i det private forbrug, der blev nedjusteret fra 0,8 til 0,3 procent. Eksporten voksede, mens importen gik tilbage, så samhandlen med udlandet bidrog positivt til væksten og var faktisk den altovervejende grund til, at BNP steg! Trods økonomisk fremgang de seneste fem kvartaler er BNP 3,7 procent lavere end i andet kvartal 2008, hvor tilbagegangen for alvor satte ind og 4,5 procent fra toppen i fjerde kvartal 2007. Samlet forventer Spar Nord, at den danske vækst bliver lige i overkanten af to procent i år og går en smule ned i kadence til næste år, når stimuleringer bliver afløst af opstramninger. Lavere forbrugertillid Det ser ud til, at sidstnævnte er noget, der har ramt danskerne i den seneste forbrugertillidsmåling, og som understøtter, at væksten går lidt ned i gear næste år. Forbrugertilliden fald relativt markant fra + 3,6 til - 0,7 fra november til december drevet af det største fald i lysten til at købe varige forbrugsgoder siden 2005. Det er dog normalt, at netop denne komponent i forbrugertilliden falder lidt i december - op til januarudsalget - men ikke i den størrelsesorden, som vi så i denne måned. Det har vi ikke set siden marts 2009, hvor den realøkonomiske effekt af finanskrisen bundede! Negativ overraskelse Den anden revision af tredje kvartals BNP i USA overraskede negativt, efter at vi ellers har fået en pæn stribe positive amerikansk tal på det seneste. Væksten blev dog opjusteret fra 2,5 til 2,6 procent, mens der på forhånd var forventet en oprevidering til 2,8 procent. Mest negative i rapporten var den overraskende nedrevidering af forbrugets vækst fra 2,8 til 2,4 procent. Eksporten steg en smule mere end ventet, mens importen fastholdte den ekstremt store stigning på næsten 17 procent. Det er faktisk et positivt tal, selvom det trækker fra i væksten, idet en stærk import signalerer en stigende efterspørgsel i økonomien! Af lige så stor interesse så blev inflationen nedrevideret til 0,5 procent. Dette er det laveste inflationsniveau siden serien startede i 1959 og fortæller en underliggende historie om en økonomi med mange ledige ressourcer, høj arbejdsløshed og lave lønstigninger. Vi forventer, at vi nærmer os lavpunktet for inflationen, og at pilen, specielt med den seneste tids meget markante stigninger i olie og råvarepriser, vil pege opad næste år. Det økonomiske efterslæb ovenpå Finanskrisen er dog så stort, at centralbanker i den vestlige verden vil være tilbageholdende med at forhøje renterne, før opsvinget har fået mere sikre ben. Liv på valutamarkedet Et af de steder, hvor sidste uge trods alt bød på en smule liv, var på valutamarkedet, hvor fokus specielt var på Schweizerfrancen (CHF), der fortsatte de seneste måneders styrkelse. CHF handles op imod jul på en kurs tæt på seks kroner i dansk regning - det højeste niveau nogensinde! Siden midten af 80'erne har valutaen været handlet til en kurs på mellem 4,0 og 5,0 CHF/DKK, med en opadgående tendens, der stammer fra en mere fundmental vurdering af CHF. Inden for de sidste 10 til 15 år er det, vi kan kalde "fair værdi" af CHF, steget fra omkring 4,35 i midten af 90'erne til i dag at ligge omkring 5,35 CHF/DKK. I forhold til "fair værdi" er den aktuelle kurs på 5,97 altså godt 10 pct. overvurderet. Grunden til, at CHF er fortsat med at stige, er svær at fastslå med specielt stor sikkerhed, men et godt bud på, hvorfor investorerne er fortsat med at købe CHF, skal hovedsageligt findes i den aktuelle gældskrise i Europa. Risiko på EURO Risikoen ved at være placeret i EURO er - alt andet lige - steget i takt med, at flere europæiske landes kreditvurdering er blevet justeret kraftigt ned. Samtidig ser de økonomiske balancer i Schweiz betydeligt mere sunde ud end i Europa med et meget lille budgetunderskud og en i et globalt perspektiv lav gæld. Hvis man hertil lægger, at rentebesparelsen ved at lånefinansiere i CHF er historisk lav, og at CHF gennem tiderne har været brugt som tilflugtsvaluta i usikre tider, har der været en stærk cocktail i retning af en styrket CHF. Hvorvidt CHF kan udvikle sig stærkere fra det nuværende niveau, er umuligt at sige, men i det nuværende miljø er der en ikke ubetydelig risiko herfor. Og under alle omstændigheder er rentebesparelsen så ringe, at det ikke er så interessant at lånefinansiere i CHF, som der ellers har været gjort rigtig meget i for få år tilbage. Marked med ferielukning I denne uge vil aktiviteten igen være lav, og fredag byder igen på lukkede markeder mange steder i verden. Nøgletal er der heller ikke mange af med fokus på amerikanske auktioner over obligationer med løbetider på to, fem og syv år. På de seneste auktioner har der været god efterspørgsel efter de korte papirer, mens efterspørgslen har været pænt faldende på de lidt længere fem- og syvårige papirer. Indikationer Stigninger og fald i efterspørgslen på disse auktioner er en god indikator på, hvor stor investorernes lyst er til at ligge med obligationer og dermed retningen på renten. Japan byder på PMI-indikator fra industrien på torsdag, mens USA byder på den sidste indikation på ISM-indekset, inden selve tallet offentliggøres næste mandag. Det sker, når der kommer Chicago PMI-tal på torsdag.