EMNER

Julefreden sænker sig

Af Jens Nyholm, Spar Nord Bank !!!!DERSKALLOGO- ØKONOMISKVEJRUDSIGT- MEDTILDENNEHISTORIE !!! Så kom juleugen og freden vil sandsynligvis sænke sig over markedet op til ultimo afslutningen. Dem, der har tjent penge i år, skal ikke have mere "klinket", og for dem der ikke har, er det under alle omstændigheder for sent. Hertil kommer, at ugen ikke byder på mange afgørende nøgletal samt, at fredag er helligdag i hele den vestlige verden. I Europa er det primært Frankrig og Italien, der offentliggør et par interessante nøgletal i form af privatforbrug, industritillid, forbrugertillid, detailsalg og inflation. I USA byder ugen på inflation og ordredata. Vi forventer relativt svage tal ud af både Frankrig og Italien som en (forsinket) effekt på de seneste måneders EUR styrke, mens de amerikanske ordrer og inflation forventes at vise endnu et "tik" opad. Som indledningen antyder skal man ikke forvente de store bevægelser i denne (eller næste) uge. USA: Stigende inflation I USA bliver ugens absolut mest interessante tal den månedlige opgørelse af inflationen målt som de "Personlige Forbrugs Udgifter" (PCE), der er den amerikanske centralbanks officielt foretrukne inflationsmål. Flere forhold taler for, at vi over de kommende måneder kommer til at se en langsom acceleration i dette mål for inflationen, og at det vil holde Fed til ilden i forhold til at forhøje renten. Ugen byder også på ordrer på varige goder, der samtidig byder på den månedlige opgørelse af "kernekapitalgoder" - et tal, der fortæller noget om investeringsudviklingen. Set over de seneste måneder viser dette tal en robust investeringsudvikling - en trend, vi forventer fortsætter i denne måned. EUR rammer aktivitet I Europa vil der være fokus på forbrug, inflation og tillidsmålinger. Generelt forventer vi, at tallene vil være ramt af den stigende EUR, der specielt vil ramme industritilliden, men også medføre et lavere inflationspres. Til gengæld er påvirkningen på forbruget tvetydigt, idet en styrket valuta vil øge købekraften igennem en faldende inflation, men til gengæld påvirke jobsikkerheden negativt. I første omgang forventer vi, at den stærke EUR slår negativt igennem på forbruget igennem faldende industritillid og en hermed forbundet øget job-usikkerhed. Vi forventer, at forbrugertilliden falder en smule, og at detailsalget i både Frankrig og Italien vil vise en relativ svag udvikling. Vi forventer til gengæld, at udviklingen kan blive noget bedre i løbet af 2005. Positionslukning Generelt forventes den kommende uge at blive brugt til nedlukning af positioner af mere spekulativ karakter. Enkelte af ugens tal har dog et vist potentiale til at påvirke priserne ... hvis de overrasker. Det tal, der har den største sandsynlighed for at påvirke markedet, er torsdagens tal for inflationen i USA. Stiger priserne mere end forventet, vil det smitte af på renterne hele vejen ud af rentekurven. Det vil sige både for de korte pengemarkedsrenter og de lange obligationsrenter. Bevægelser i olieprisen kan også påvirke forventningsdannelsen, men der synes pt. knap så meget fokus på oliemarkedet som der var igennem de første 10-11 måneder af 2004. På baggrund heraf forventer vi samlet uforandrede (lave) renter og et lille træk opad i aktierne.