EMNER

Julefrokost med dialekt-tilbehør

GÆRUM:Gærum lokalhistorisk Forening inviterer til julefrokost torsdag aften 16. december i Ældreklubbens lokale på skolen. Ud over julemenuen bydes traditionen tro også på lidt munter underholdning. Den leveres i år af Astrid Kiil fra Vodskov, der på vendelbo-mål vil fortælle om julen for 60 år siden. Astrid Kiil var med til at stifte Vendsyssel Gildet for 21 år siden, lige som har hun i en årrække også beklædt formandsposten. Foreningens julefrokostarrangement plejer at have god tilslutning om som tidligere er alle er velkomne mod tilmelding nogle dage før til Ulla Svendsen.