Musik

Julekoncert med to kirker i Arden

{ ARDEN: Arden Kirke og organist Elisabeth Svenstrup henter assistance fra Rebild-området til tirsdagens aftenkoncert i Arden Kirke. Både Bælum Sangkor med Hanne Møller på podiet, og Landsbykoret St. Brøndum, som Elisabeth Svenstrup selv dirigerer, bidrager vokalt til en god koraften. På programmet står christmas carols, danske advents- og julesange vekslende med traditionelle julesalmer, hvor publikum får lejlighed til at synge med. De to dirigenter bidrager i øvrigt selv med duetter akkompagneret af Inge Lise Bjørnvig, Bælum. Efter koncerten, der begynder klokken 19.30, er menighedsrådet vært for en stående taffel i våbenhuset. Fem på hver side til december-bold { SKELUND/VEDDUM/ALS/VISBORG: Kåde boldspillere samles lørdag 1. december til leg på de decemberkolde fodboldbaner i både Skelund, Als, Visborg og Veddum. Her arrangerer klubberne ¿five a side¿-turneringer. Som navnet antyder dystes i fodbold med fem på hvert hold. Alle klubber slutter kampene med hygge og mad klubhusene. Fine præmier i form af f.eks. rødvin og ænder er på spil. men allervigtigst er vindernes ret til at håne taberne. Nej til hus på søens bred { SNÆBUM: Teknisk udvalg vil ikke tillade, at der bygges et nyt hus på kanten af Snæbum Sø. Politikerne godkender forvaltningens afgørelse, som var påklaget af ansøgeren. Han kan ikke forstå, at han ikke må bygge på sin grund ved søen, eftersom kommuneplanen udpeger området til fremtidig bebyggelse. Teknisk udvalg lægger vægt på, at byggeriet vil være i strid med søbyggelinjen, og at adskillige borgere i området har protesteret mod byggeriet. Det nye hus skulle ligge ved siden af byens forsamlingshus. - Jeg tror, at det var af hensyn til forsamlingshusets mulighed for at udvide, at man for mange år fik med i kommuneplanen, at der kunne bygges på arealet, siger formand Preben Christensen (S).