Lokalpolitik

Julelysene slukkes

[/20 con rød]Den særlige pulje til landsbyerne er en del af sparekataloget

HADSUND:Byrådet lægger med budgettet for 2005 an til at sløjfe den såkaldte landsbypulje, der er afsat til at fremme trivslen i kommunens landsbyer. 100.000 kr. har siden 2000 årligt stået til rådighed for fire landsbyer, der hver især kunne byde ind med projekter. I tidens løb er pengene gået til så forskellige formål som legepladser i Veddum og Helberskov, køkkenrenovering i Vive Forsamlingshus og borde og bænke til fællespladsen i Glerup. Nu synes det imidlertid på vej til at være slut. Op til vedtagelse af det kommunale budget for 2005 indgår Landsbypuljen i det såkaldte sparekatalog fra forvaltningen. Et flertal i økonomiudvalget har godkendt sparekataloget. Kun socialdemokraten Finn B. Nielsen er imod. Hans partifælle, borgmester Karl Christensen, begrunder flertallets holdning med, at det oprindelige formål med puljen gradvist synes at være blevet udvandet. - Der er visse ting, der tyder på, at fantasien er ved at være udtømt, når man søger om penge til en kopimaskine, siger han med henvisning til en af dette års ansøgninger, som i øvrigt ikke er blevet imødekommet. Det er andre ansøgninger til gengæld. I 2004 er der bevilget 102.807 kr., altså lidt mere end der er afsat. Men der kommer ikke til at mangle penge af den grund. Der blev nemlig slet ikke uddelt penge fra puljen i 2003, hvorfor de 100.000 kr. herfra er overført til i år. - Det kunne for mig tyde på, at emnerne er ved at være udtømte, og derfor kunne det måske være en god ide at holde en pause, siger Karl Christensen. Han sad tidligere som formand for Landsbyrådet, som står for uddelingen og vurderingen af de indkomne ansøgninger. På baggrund af de erfaringer glæder han sig over, at man oprindeligt tog initiativet til Landsbypuljen. Men situationen kan have ændret sig, mener han. - Jeg har fuld respekt for, at Finn B. Nielsen stadig mener, at der er brug for puljen, men jeg bemærkede også, at min partifælle Karen Østergaard ikke i økonomiudvalget fandt anledning til at gå imod den tvivl, jeg selv gav udtryk for, bemærker Karl Christensen. Han understreger dog, at intet er afgjort. - Hvis nogle af de politiske grupperinger ønsker det, kan de jo frit stille ændringsforslag, hvis de kan anvise besparelser af en tilsvarende størrelse, siger borgmesteren. På fem år er der uddelt knap 400.000 kroner fra Landsbypuljen.