EMNER

Julemandens kirke i Skallerup

SKALLERUP:Skallerup Kirke kan ses langt omkring i det flade, vindblæste landskab. Tårnet er hvidkalket på de tre sider, men har bevaret munkestenenes røde farve på nordsiden. I katolsk tid blev kirken viet til helgenen Skt. Nikolaj, som var sømændenes og børnenes beskytter - det var ham, der senere blev til Santa Claus og dermed julemanden. Kirkens ældste dele, skib og kor, er opført midt i 1100-tallet. Senere i middelalderen blev kirken forsynet med tårn, sakristi og våbenhus. Kirketårnet har flere gange været udsat for lynnedslag, hvilket tydeligt kan ses på murværket. Tårnets glamhuller er tilmurede, og de to kirkeklokker er ophængt i en klokkestabel på kirkegården. Den største klokke er fra 1562, mens den mindste stammer fra den engelske fregat The Cresent, som forliste ud for Mårup Kirke ved juletid 1808. Under sandflugten, som hærgede i 1600-tallet, blev sognets marker begravet i fygesand, og flere landsbyer blev udslettet. Kirkegården og kirkegårdsdiget blev også dækket af sand, men lokalbefolkningen opførte et nyt dige ovenpå det gamle. Den smukke landsbykirke er et besøg værd. Fløjaltertavlen fra 1600, samt prædikestolen fra 1605, er lavet på den hjørringensiske billedskærer Niels Ibsens værksted.