Julemarked gav nye elever på friskole INITIATIV: Skolen i Fjelsø går nye veje med indskrivning - og økonomi-forbedring

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Skoleleder Steen Thomsen er i spidsen for en medarbejderstab på ni.

FJELSØ:Side om side med graner og julepynt var der tilbud om pladser i den lokale skole, da Fjelsø Friskole holdt julemarked. Den benyttede nemlig lejligheden til et utraditionelt fremstød for at få nye elever, og julemarkedet gav fem tilmeldinger. - Vi havde gerne set flere, men da vi jo i forvejen har et ret godt kendskab til, hvor mange børn, der er i lokalområdet, var antallet stort set som forventet. Men indskrivningen til den kommende børnehaveklasse fortsætter, så vi håber da på lidt flere elever, siger skoleleder Steen Thomsen. Egen skolebus Og det kunne være elever lidt længere væk end fra Fjelsø og nærmeste opland. Skolen har nemlig indsat egen skolebus, der hver dag kører en rundtur på 50 km. - Kendskabet til bussen er måske helt så udbredt endnu, men jeg kan fortælle, at den daglige rundtur går omkring Gedsted, Vesterbølle, Østerbølle, Testrup, Skat Skov og via Aalestrup tilbage til Fjelsø, siger Steen Thomsen, der håber, at flere børn stiger på bussen. - Vi nærer ingen ønsker om at blive ret meget større end i dag, men de 74 elever, der er nu, må gerne blive til omkring 80. Dette antal er passende for Fjelsø Skole, mener skolelederen, der er i spidsen for en personalestab på ialt ni personer. Økonomi-aktion Samtidig med, at friskolen er aktiv for at bringe elevtallet lidt op, er der også indledt en aktion for at skabe en bedre økonomi: - Vi har holdt borgermøde på skolen med fokus på vores økonomi, og det var rigtig positivt. Ikke færre end 120 mennesker mødte frem og vi mødte stor opbakning. Der er rigtig mange, som på den ene eller måde gerne vil støtte skolen økonomisk, og bestyrelsens medlemmer har netop indledt en tur rundt i området, hvor de vil ringe på hos folk og spørge om, de ønsker at bidrage, fortæller Steen Thomsen. Den økonomiske støtte kan enten gives via et fragdragsberettiget og risikofrit lån i Sparekasen Farsø eller i form af en fradragsbegetkontant gave. - Vi er meget glade for den opbakning, vi har mødt i forbindelse med vores senest aktion for at forbedre økonomien, og tager den bl. a. som udtryk for lokalbefolkningens anerkendelse den store betydning, skolen har for et lokalområde som Fjelsø, hvor stort set alle børn går i friskolen, slutter skoleleder Steen Thomsen. En af grundene til, at skolens økonomi strammer lidt til, er øgede renteudgifter efter en udgiftskrævende periode med bl. a. opførelse af en ny hal.