Julemarked til fordel for Rumænien

VEJGAARD:Overskuddet går til et børnehjem i Rumænien, når tre kommunale aktiveringsprojekter lørdag 6. december arrangerer et stort julemarked i Østre Allé Huset - det tidligere Kofoeds Skole. I øjeblikket arbejder deltagerne i alle de tre projekter på at producere ting til markedet, og de håber, at mange kommer for at kigge på og handle. De tre projekter er ”Afklaringsforløbet”, ”Byg og Leg” og ”Østre Allé Huset”. Cirka 90 personer er tilknyttet projekterne, hvis indhold er forskelligt, men som alle har som overordnet mål at afklare deltageres erhvervsmæssige fremtid. Deltagerne er kontanthjælpsmodtagere i forskellige aldre og med vidt forskellig baggrund. Ud over de personlige mål, har alle et andet, fælles mål, nemlig at yde hjælp til Aalborg Kommunes venskabsby Tulcea i Rumænien. I foråret 2004 skal en gruppe afsted til Tulcea. Det er femte gang, et hold er i Rumænien for at hjælpe. Denne gang er hovedopgaven at lave en legeplads til børnehjemmet Speranta. På hjemmet er der omkring 70 forældreløse børn i alderen 4-16 år. Børnene har ikke mulighed for at lege udenfor, da der kun er en betonplads, så projektet vil være en kærkommen mulighed for at give børnene nye aktiviteter. Ydermere mangler børnehjemmet vaskemaskiner og mange andre daglige fornødenheder. Inden arbejdsholdet rejser fra Aalborg vil der blive sendt en container i forvejen med hospitalssenge, kørestole, rollatorer, gangstativer, krykker, møbler, legetøj med mere. Holdet vil ankomme til Tulcea, inden containeren ankommer og være med, når tingene skal deles ud. Legeredskaberne til legepladsen er lavet hjemmefra, men desuden skal der laves pergolaer, lægges fliser osv. Julemarkedet kan langtfra dække alle udgifterne, så projekterne håber på hjælp fra sponsorer.