EMNER

Julen helt spoleret

Dårlig julestemning på Brandur Allé.

Nogle af beboerne på Brandur Allé har svært ved at finde det gode humør frem med de usikre udsigter. Foto: Bente Poder

Nogle af beboerne på Brandur Allé har svært ved at finde det gode humør frem med de usikre udsigter. Foto: Bente Poder

Den største jule- og nytårsgave for beboerne på Brandur Allé i Brønderslev ville være, at de får lov til fortsat at være beskæftiget i Aktivitetshuset i Brønderslev. Der herskede ikke just julestemning i køkkenet på Brandur Allé, da NORDJYSKE Medier midt i julen var på besøg. Beboere græd, og måtte trøstes af de voksne, der var til stede. - Det de gør imod os, kan de ikke være bekendt, siger Anne Katrine. Ifølge de voksne venner har der ikke været julestemning, siden beboerne fik at vide, at det snart er slut med at komme i Aktivitetshuset i Brønderslev. Nogle af beboerne har gået i Aktivitetshuset i 25 år. - Jeg syr og arbejder i perler. Jeg glæder mig hver dag til, at jeg skal afsted. Mette tilføjer: - Jeg elsker at arbejde i perler. - Det værste for denne gruppe er, at de har svært ved at klare store forandringer, siger en pårørende, Margit Sørensen. Der skal ikke ske for store omvæltninger. I bofællesskaberne på Brandur Allé bor der i hvert bofællesskab otte personer. Ud af disse er syv beskæftiget i Aktivitetshuset og ni er beskæftiget i det private dagtilbud Møllegården. På Brandur Allé er der fire fuldtids- og to deltids ansatte til 10 borgere. Og så deles en nattevagt med det andet hus på Brandur Allé. Man skal blot trykke på en knap, så kommer nattevagten, fortæller beboerne. - Som vi har forstået det, bliver de ni på Møllegården ikke berørt af den nye ordning om helhedstilbud, selvom nogle af disse også har Brønderslev Kommune som betalingskommune. Ud af de resterende syv borgere kan de to borgere, måske stadig komme på Aktivitetshuset, idet de ikke er oprindeligt hjemmehørende i Brønderslev Kommune, altså har en anden betalingskommune. Pårørende Margit Sørensen: - Men nogle af kommunens egne borgere bliver straffet og mister deres arbejdsplads igennem 20-25 år. Hvis det ikke er forskelsbehandling, hvad er det så? - Brønderslev Kommune slår meget på, at vores kommune skal være en god bosætnings-kommune - det føler disse borgere og deres pårørende ikke, at det er. På Nordstjernen drejer det sig om ca. 20-25 borgere, som er beskæftiget på Aktivitetshuset , og som ifølge planen skal beskæftiges på bostedet. - Hele denne sag er blevet hastet igennem, og med meget eller ingen oplysning om, hvad man egentlig forestiller sig, der skal komme ud af, at ødelægge så mange borgeres tilværelse. Ikke gennemtænkt - Man siger, at man skal og kan spare 1,3 million kroner på denne uigennemtænkte øvelse. Vi tillader os at tvivle på, at man sparer noget overhovedet, tilføjer pårørende Jørgen Sørensen. - Vi ved, at udsigten til denne forandring allerede har givet masser af frustrationer både blandt borgere og personale. Ingen har fået konkrete oplysninger om forløbet. - Det lyder så smukt, at der har været stormøder, hvor der har været mulighed for at drøfte og have indflydelse på denne sag. - Disse møder vil vi tillade os at kalde "et spil for galleriet". Man kan da ikke blive enige om besparelser på ens interesseområde, når det foregår i grupper med personer med helt andre interesser, påpeger Jørgen Sørensen. Trukket ned over hovedet - Vi føler, at denne sag bliver "trukket ned over hovedet" på nogle borgere, som ikke selv kan tage til genmæle - Thomas Krog udtaler, at de ikke kan bygge, før de ved, hvor mange visitationen er tilendebragt. Det er før oplyst, at kommunen ikke har penge at bygge for. Hvordan hænger det sammen? spørger Jørgen Sørensen. De fleste af beboerne på Brandur Allé er hjemme hos familien i julen. - Jeg var hos min søster juleaften, fortæller Mette, der også glæder sig til at skulle hjem til forældrene. - Men jeg tænker på det hele tiden, fortæller hun. I forvejen er der sparet en nattevagt væk på Brandur Allé. Og tidligere er der pillet ved transporten. på et tidspunkt blev beboerne hentet af Aktivitetshusets bus, men nu går de til Aktivitetshuset på Nordens Allé, og er føret ikke til det, køres i Aktivitetshusets nye bus.