Julen reddet

MIDTBYEN:Så bliver det alligevel jul i Aalborg. Byrådets tekniske udvalg har netop godkendt en klækkelig nedsættelse af de afgifter, som blandt andet Aalborg Cityforening betaler for at lægge beslag på offentlige arealer til "Jul i Aalborg". Med den hidtidige takst skulle cityforeningen betale næsten en helav million kroner for at have sine boder opstillet fra slutningen af november til 1. januar. Prisen har været 20 kroner pr. kvadratmeter pr. døgn. Men nu bliver taksten reduceret til en fjerdedel. Altså fem kroner pr. kvadratmeter pr. døgn. - Det handler om at være realistisk og finde et passende niveau. Det ville være en skam, hvis aldrig der ville være den slags arrangementer i byen på grund af, at prisen er alt for høj, siger teknisk rådmand Henrik Thomsen. Samme takstpolitik gælder også Tall Ships Races og andre enketlstående arrangmenter, der strækker sig over flere dage. I nogle tilfælde måske uger.