Lokalpolitik

Julenissen klar til at vende tilbage

} NISSESTOPPESTED: Børnenes juletræsfest i Blenstrup foregår på lørdag, hvor der startes ved busvendepladsen, hvor nissen forhåbentlig dukker op. Derefter går det med hestevogn til skolens samlingssal, hvor der skal danses omkring juletræet, inden der uddeles juleposer og sodavand. Af hensyn til bestilling af poser er der tilmelding i brugsen eller hos købmanden senest fredag. For de voksne vil der være mulighed for at købe kaffe, gløgg, æbleskiver, øl og vand. Blenstrup Borgerforening arrangerer julefesten. } FUSION: Byrådet i Skørping Kommune har valgt sine tre repræsentanter til den fælles politiske styregruppe, der skal samle trådene i forbindelse med sammenlægningen af Nørager, Støvring og Skørping kommuner. Borgmesteren er født medlem af styregruppen, og fra Skørping blev desuden valgt Leon Sebbelin (R) og Bent Juul Jensen (V). } KASSEBEHOLDNING: Ifølge den seneste økonomirapport for Skørping Kommune forventer embedsmændene, at kommunen kommer ud af 2004 med et minus på 11,4 millioner kr. Ved udgangen af juli så det ud til, at kassebeholdningen 31. december ville blive på minus 9,7 millioner. I øvrigt ser forudsætningerne ud til at holde så nogenlunde, efter at man i september regulerede på diverse konti og ikke mindst tilførte social- og sundhedsudvalget 5,2 millioner kr. Den gennemsnitlige likviditet set over 12 måneder lå ved udgangen af oktober måned på 4,2 millioner kr. Det er stadigvæk ikke helt så godt, som byrådet ideelt ønsker, nemlig at have 10 millioner i kassen i gennemsnit. Men det er dog det bedste gennemsnitstal, der har været siden maj i år, hvor tallet var på godt 4,9 millioner. I mellemtiden har det været nede at vende på knap 1,9 millioner i slutningen af september. } NATURFREDNINGSFORENING: Byrådet har vedtaget en ny lokalplan for et boligområde nord for Bogfinkevej i Terndrup, hvor ejeren nu har lov til at udstykke otte parceller. Samtidig afviste byrådet en kommentar fra Danmarks Naturfredningsforening, Skørping Lokalkomité, som ikke ville gøre indsigelse, men foreslog at undgå "kotelet"-grunde og lave egentlige boligveje og flere stier. Niels Jørgen Nielsen (UP) bemærkede i byrådet, at foreningen - som han selv er medlem af - burde koncentrere sig om naturen og lade landskabsarkitekter og andre tage sig af den fysiske indretning.