EMNER

Juleprædiken med flygtningetema

København, onsdag /ritzau/ "Og det skete i de dage, at danskerne glemte næstekærligheden." Præster opfordrer til at prædike om flygtninge i julen. Når danskerne juleaften går i kirke for at høre Lukas' fortælling om det lille Jesus-barn, der blev lagt i en krybbe, vil mange ud over evangeliet få en prædiken med fokus på flygtninges situation i dag. Heller ikke i dag er der plads på herberget, lyder budskabet. Præsteinitiativet, der er en gruppe af præster, som har samlet underskrifter ind i protest mod tonen i flygtningedebatten, opfordrer til, at juleprædikenen får flygtninge som tema. Det er første gang siden 1943, at præsterne samles om et fælles tema for prædikenen. Dengang var anledningen den nazistiske forfølgelse af jøder. Sognepræst i Falslev Vindblæs Helle Myken er blandt initiativtagerne. Hun medgiver, at et fællestema for prædikenen i historisk perspektiv er et voldsomt skridt at tage. - Men anledningen er også voldsom. Vi lever i risiko for at miste noget uerstatteligt, nemlig vores medmenneskelighed, siger hun, og understreger at kritikken ikke har adresse til et bestemt politisk parti, men tværtimod til os alle sammen. Formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Ejvind Sørensen, opfordrer præsterne til at være forsigtige. - Jeg vil advare mod at tage partipolitisk stilling, men man kan sagtens beskæftige sig med flygtningeproblematikken i almindelighed. Flygtningespørgsmålet var ikke ukendt på Jesu tid, siger han. Ejvind Sørensen vil afvente julens prædikener, før han tager endelig stilling til, om præsterne går for vidt. - Der kan meget vel ske ting i samfundet, som gør det naturligt, at man samler sig om et fælles tema, siger han og henviser til tsunamien sidste jul, hvor mange præster af sig selv holdt gudstjenester i flodbølgens tegn. - Her har vi et andet forhold som er oppe i tiden, og jeg synes langt hen ad vejen at der kan være grund til at tage det op. Men jeg vil alligevel mane til forsigtighed, også fordi det for mange mennesker er den eneste prædiken, de hører i løbet af et år. Sognepræst og folketingsmedlem Søren Krarup (DF) er ikke at finde blandt de præster, der har skrevet under, og han er ikke spor interesseret i at høre om flygtninge juleaftensdag. - Præsterne har en prædikestol for at forkynde evangeliet. I stedet misbruger de prædikestolen til at prædike politik og moral. Evangeliet er ikke en leveregel, evangeliet er tilgivelse. Det er en grov ukristelighed, som deres biskop burde påtale, mener Krarup. Københavns biskop, Erik Normann Svendsen, er heller ikke at finde blandt underskriverne. Det skyldes, at han ikke kender den konkrete asylsag, der har fået præsterne på banen, siger han, og understreger, at præsterne i Præsteinitiativet har ytringsfrihed som alle andre. De er også i deres gode ret til at opfordre andre til at prædike over et bestemt tema, mener biskoppen. - Vi har forkyndelsesfrihed i Danmark, og det er den enkelte præst, der bestemmer, hvad der skal med i prædikenen. Hvis jeg tager flygtninge med i min juleprædiken, er det ikke på grund af præsternes opfordring, men fordi jeg finder det vigtigt, siger Erik Normann Svendsen. Han finder det i øvrigt helt ude af proportioner at sammenligne flygtningesituationen i dag med den nazistiske jødeforfølgelse. - Dengang skrev samtlige biskopper et såkaldt hyrdebrev, som de opfordrede til blev læst op fra prædikestolen. Det er noget ganske andet end det, der sker nu, siger Erik Normann Svendsen. Hvor mange af landets ca. 2000 præster, der vil efterleve opfordringen, der også gælder om at tage flygtninge med i sin forbøn, ved Præsteinitiativet ikke. Men over 200 præster har indtil nu skrevet under på protesten. /ritzau/