Lokalpolitik

Julestemningen er væk

Vendsyssel Historiske Museum har blandt andet fyret en ansat for at klare sparekrav på ti procent.

De ansatte på Vendsyssel Historiske Museum har svært ved at finde julestemningen. En medarbejder er fyret, fleksjobs genbesættes ikke, og der må lukkes for åbningstider i nogle af udstillingerne. Årsagen er, at museet er blevet pålagt af Hjørring Kommune at spare cirka 10 pct. af det tilskud, man hidtil har fået. - Vi prøvede allerede, før politikerne traf beslutningen, at gøre opmærksom på, at besparelser ville ramme os virkelig hårdt, siger formanden for bestyrelsen Ove Jacobsen, Bjergby. Siden blev besparelsen på to pct. i virkeligheden til ti. - Det er besparelser i en størrelsesorden, hvor vi ikke bare kan vende A4 papiret en gang til. I en personaletung virksomhed som vores måtte vi ty til afskedigelse, siger Ove Jacobsen. Fritids- og kulturudvalget udarbejdede et sparekatalog på to pct., men for Vendsyssel Historiske Museums vedkommende endte det med et krav på fem pct., svarende til 316.000 kr. - Dertil kommer så den manglende fremskrivning både i 2010 og 2011, så det samlede sparekrav er på 630.000 kr., siger formanden. Han ærgrer sig voldsomt, for han synes, at museet har forsøgt at blive en del af den oplevelsesøkonomi, som politikerne taler meget om. - Vi er en selvstændig institution, men vi er afhængige af tilskud. Vi er et statsanerkendt museum, og det betyder, at der er nogle opgaver, vi skal løse. Derfor bliver det det mere lokale og sjove, vi må spare på. Blandt andet skal der nu ske en alvorlig beskæring af åbningstiderne på Hirtshals Museum, så der holdes vinterlukket. - Dog vil der som på andre af museets vinterlukkede afdelinger være åbent for grupper og skolebesøg, understreger Ove Jacobsen. Der skal også spares på driften af afdelingen i Mosbjerg og på Bunkermuseet i Hirtshals. Her vil man heller ikke kunne fortsætte udbygningen. Museets naturvejleder får kortere arbejdstid og i Hjørring vil der blive langt færre særudstillinger. Ove Jacobsens egen grænse er nået: - Som gammel politiker kan jeg sagtens forstå et udspil om, at alle skal spare to pct., men når vi pludselig når op på ti pct. og skal spare for 4. år i træk, så er smertegrænsen nået. Skal museet også spare næste år, så begynder vi for alvor at tale om overlevelse. Han håber på større politisk opbakning fremover: - Den folkelige opbakning synes jeg vi har med 800 medlemmer af Museumsforeningen.