Juletræ lettede i Lendum

Torsdag var det hellig tre kongers-dag, og en gammel tradition siger, at man aftenen før - altså den 5. januar - gerne må lave løjer.

Det er dog en tradition, som er uddød mange steder, men af en eller anden grund har det aldrig skortet på opfindsomheden i Lendum. Pedellen på Lendum Skole plejer at møde op på arbejde med bange anelser - det er for eksempel sket, at de grove løjer har medført, at hele skolens indgangsparti i glas er blevet smurt ind i kolossalt store mængder af margarine. Men i år var der effektiv damage control. - Der er sket det, at vi den pågældende aften havde arrangeret et bestyrelsesmøde, så der var en hel del folk på skolen, fortæller skoleleder Per Aaen. Og det kunne ses på antallet af uartigheder: En lille streg margarine blev smurt ud et sted. - Så havde vi også nogle elever, der var ved at hejse et juletræ op i skolens flagstang. Men det nåede kun halvt op, for de løb, da jeg vendte mig i stolen på kontoret og kiggede ud, forklarer inspektøren. Mon ikke de allerede nu i Lendum overvejer at holde et bestyrelsesmøde på samme tidspunkt næste år - pedellen, der jo altid er den, der skal rydde op og vaske af, vil nok synes, at det er en god ide ...