EMNER

Juletræsfest med fællesspisning

} JULEFEST: Forsamlingshuset og Rakkeby Ungdomsklub har torsdag aften arrangeret juletræsfest i Rakkeby Forsamlingshus. Deltagerne opfordres til at spise aftensmad i forsamlingshuset, og herefter byder aftenen både på julemand og, dans om juletræet, julesange og endog en julehistorie. Entré for at deltage er ti kroner, og maden kn ifølge arrangørerne købes til favorable priser. Nytårsfest med pensionistforening } TRÆF: Torsdag 4. januar inviterer Pensionistforeningen for Vrå og Omegn til nytårsfest i Vrå-Hallens mødelokaler om eftermiddagen. Foreningen har inviteret Asta Nielsen, Aså, med som gæst ved festen. Tilmelding til kaffe og kørsel skal ske mandag. Takster bliver harmoniseret } PENSIONER: De vejledende rådighedsbeløb for sociale pensioner harmoniseres fra 1. januar 2005 for de fire kommuner der er en del af en ny storkommune. I Løkken-Vrå kommune ændres taksten for enlige fra 3.000 kroner til 3.500 kroner. Og for ægtepar/samlevende forhøjes taksten fra 4.800 kroner til 5.300 kroner. Forhøjelsen skønnes ifølge forvaltningen ikke at få nogen særlig økonomisk konsekvens for kommunen. - Vi har i flere årsammenlignet os med de tre andre kommuner, og lagt os tæt på dem, siger formand for socialudvalget Henning Jensen. - Men nu er samarbejdet blevet endnu tættere - og det skal ikke være hverken en stor fordel eller ulempe at bo i eksempelvis Hjørring eller Vrå. Taksterne skal gerne være nogenlunde ens.