EMNER

Junibevægelsen rammer bunden

De danske aviser er for tiden fulde af læserbreve fra sure medlemmer af Folkebevægelsen mod EU og Junibevægelsen. De kan ikke lide EU¿s nye traktat - Lissabontraktaten. De glemmer bare at skrive hvorfor.

Det er meget symptomatisk for EU-modstandernes argumentation, at den er meget skinger, men fuldstændigt uden indhold. De kaster om sig med diffuse argumenter om, at Danmark afgiver suverænitet, at der er tale om en forfatning og dermed et skridt mod ¿Europas Forenede Stater¿ osv. Deres taktik er sikkert klog, hvis de blot ønsker at skræmme vælgerne. Men den er også ekstremt kynisk. Og ikke særligt saglig. Hvor ville det dog være forfriskende, hvis EU-modstanderne f.eks. forholdt sig til, hvad forskel Lissabontraktaten kommer til at betyde for menneskers hverdag i Danmark. I givet fald ville deres modstand nok klinge hult. Sandheden er nemlig, at traktaten gør en række gode ting. Lad mig bare nævne et par eksempler: Traktaten gør det nemmere at bekæmpe international kriminalitet. Den indfører, at dyrevelfærd skal tænkes ind i alle typer lovgivning EU laver, hvor det er relevant. Den fastslår, at EU skal bekæmpe klimaforandringer. Apropos det sidste eksempel så nåede Junibevægelsens debatkultur et absolut lavpunkt, da Hanne Dahl for åben skærm påstod, at klimaspørgsmålet ikke er skrevet ind i Lissabontraktaten. Det er simpelthen usandt. Tjek artikel 174 Hanne Dahl. Om der er tale om løgn eller uvidenhed er svært at afgøre, men pinligt er det.