Hune

Juniorer må vente på klubliv

HUNE:Forældre til elever på Hune Friskole savner en juniorklub til børnene fra 4.-7.-klasse. Det er der i kommunens andre lokalsamfund. De skal bruge 50.000-70.000 kr. årligt og børne-og kulturudvalget i Pandrup Kommune stiller sig positivt. Men det er op til Sammenlægningsudvalget at se på sagen, så der er ingen garantier for, at der er en juniorklub til næste skoleår. - Hvis vi havde fået ansøgningen for nogle år siden, havde der nok været det tilbud. Men måske presset ikke var så stort tidligere, siger børne- og kulturudvalgsformand Henrik C. Pedersen (V).