Juniorklub går sammen med SFO

For få børn til en separat juniorklub ved Vrejlev-Hæstrup Skole

POULSTRUP:Juniorklubben ved Vrejlev-Hæstrup Skole lægges sammen med skolens skolefritidsordning (SFO), hvilket betyder, at en halvdagsmedarbejder mister jobbet. Skoleinspektør Hanne Thorup begrunder sammenlægningen med faldende antal børn i juniorklubben. - Tidligere havde vi 20 børn i juniorklubben, men de senere år har der kun været 10. Det skyldes sikkert, at Hjørring Kommune har besluttet, at børnene skal gå flere timer i skole. Så falder behovet for at få dem passet i juniorklubben, siger Hanne Thorup. Juniorklubben, der er for skolebørn over 3. klassetrin, har tidligere holdt til i ungdomsskolens lokaler. Ungdomsskolen har til huse i skolens tidligere pedelbolig. Nu rykker juniorklubben ind i Vrejlev-Hæstrup skoles nyeste lokaler, der huser de yngste elever og SFOen for de yngste. Men de "store" skal ikke være sammen med de yngste elever hele tiden. Der vil stadig være tidspunkter, hvor de har behov for at lave aktiviteter, som de yngste ikke kan være med til. Derfor vil juniorklubben stadig fra tid til anden benytte lokalerne i ungdomsskolen til separat-aktiviteter. Juniorklubbens flytning til Vrejlev-Hæstrup skoles egne lokaler får ingen direkte konsekvenser, da lokalerne jo begge steder er kommunalt ejet.