EMNER

Juniorklub med startproblemer

HJALLERUP:Efter sidste års politiske uenighed om, hvorvidt det var en god idé at give de 9-13-årige i Hjallerup et nyt fritidstilbud i form af enten en juniorklub i ungdomsskolens regi eller en ny idrætsfrtidsklub i enten privat eller kommunalt regi, er projektet nu løbet ind i de første startproblemer. Det sker, efter at et flertal i byrådet i fjor besluttede, at det ville være smartest at etablere det nye fritidstilbud som en juniorklub i ungdomsskolens regi. Her har der efterfølgende meldt sig 31 interesserede brugere i markedsbyen, og det har nu fået ungdomsskoleinspektør Jørgen Ingvardsen til at henvende sig til kommunen med en konstatering af, at den nævnte brugergruppe har brug for mere plads, end der p.t. er at finde i de eksisterende klublokaler. Jørgen Ingvardsen har derfor over for kommunen bedt om lov til også at lade juniorklubben benytte gymnasstiksalen på stedet samt et rum i kælderen under gymnastiksalen. Sidstnævnte idé er imidlertid ikke blevet vel modtaget i den kommunale dag-plejegruppe, der bruger lokalerne under kælderen til legestue, og det er derfor nu i denne uge op til børne- og kulturudvalget at finde en løsning på de juniorklub-problemer, der allerede fra starten er opstået.