Juniorklub med tilgang

Jytte Engholm, t.h. er ansat som leder for både junior- og ungdomsklubben og bliver bindeleddet mellem klubben i Hanstholm og ungdomsskolen i Thisted.
Bedsted 21. marts 2007 05:00

Flytningen til nye lokaler har givet masser af nye unge i klubben i Hanstholm HANSTHOLM: Juniorklubben i Hanstholm har haft en kraftig tilgang af nye medlemmer siden flytningen i januar til de nye lokaler ved Hanstholm Skole. Juniorklubben, der er for børn fra 4.-6. klasse, har i dag over 90 medlemmer, og Jytte Engholm, som fra 1. april er ansat som leder af både junior- og ungdomsklubben i Hanstholm, håber, at det også bliver muligt at drage forældrene ind. Efter sommerferien - bliver det formentlig - indføres forældrebetaling for at have sit barn i juniorklub. Beløbet er endnu ikke helt fastlagt, men det bliver formentlig omkring 150 kroner om måneden, prisen inkluderer en madordning hver dag. Betalingen gælder kun juniorklubberne, ikke ungdomsklubberne, som stadig vil være gratis at komme i, fortæller Anette Bjørndal, leder af Thisted Ungdomsskole. Ud over Thisted, Hanstholm, Hurup er der ungdomsklub i Bedsted, Vestervig, Koldby og Frøstrup. - Desværre har vi ikke økonomi til at holde åbent i sommerferien, selv om der er behov for det, men normalt har vi første og sidste uge af sommerferien mulighed for at lavet aktiviteter for 6. klasse og opefter med ture ud af huset, og det er ret populært. Ungdomsklubben i Hanstholm har omkring 40 medlemmer, men det er langt fra alle der kommer hver gang, og det undrer Jytte Engholm, for klubben er fyldt med tilbud til de unge. En af hendes opgaver bliver at få fat i flere unge, og Jytte Engholm kommer til at fungere som bindeled mellem ungdomsskolen i Thisted og afdelingen i Hanstholm gennem regelmæssige besøg på skolen, hvor hun skal snakke med de unge og høre om deres behov. Meget af undervisningen i ungdomsskolen er lagt ud i de enkelte klubber, så lærerne nu kommer ud til de unge, det kan bl.a. være omkring glaskunst og lignende ting. De unge har selv mulighed for i løbet af året at byde ind med, hvad de mener, der skal foregå af aktiviteter. Med fra klubben på Molevej er Karen Andersen, der er ansat i juniorklubben, mens Morten Jørgensen står for aftnerne i ungdomsklubben. I løbet af foråret bliver de udvendige arealer sat i stand efter den store ombygning af Hanstholm Skole, og når det er færdig vil klubben i Hanstholm få sin egen indgang. På den måde, er klubben helt uafhængig af skolen. Med i planerne omkring byfornyelse af Hanstholm, ligger også, at der skal laves noget for alle byens borgere på det store areal mellem Hanstholm Skole og Hanstholm Hallerne. - Pengene er der ikke endnu, men planen er at indrette så der bliver plads til skaterbane, boldspil, petanque med mere, fortæller Anette Bjørndal. @Byli.9.special.bund:Af Ulla Scharff Christiansen ulla.scharff@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...