EMNER

Juniorklub på Sct. Georgs Gården

Børn fra 5. til 7. klasse får tilbud om juniorklub tre aftener om ugen

BRØNDERSLEV:Sct. Georgs Gården skal fremover huse en fritidsklub for børn fra 3. til 7. klasse, og en juniorklub tre aftener om ugen for børn fra 5. til 7. klasse. Byrådet besluttede at nednormere stedet med én stilling i 2003 med henvisning til, at færre og færre børn bruger det eksisterende klubtilbud. I den forbindelse blev forvaltningen bedt om at komme med forslag til ny struktur for Sct. Georgs Gården. Børne- og kulturudvalget har netop behandlet oplægget, der er strikket sammen af Sct. Georgs Gården i samarbejde med forvaltningen. Planen er, at fritidsklubben skal have åbent fra kl. 11.30 til kl. 18.00 - fredag dog til kl. 17.00. Klubben har åbent på ferie- og fridage fra kl. 10, mens der skal være lukket i juli. Juniorklubben for børn fra 5. til 7. klasse skal have åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 18.00 til 21.00 - og lukket i juli. - Juniorklubben er et tilbud for børn fra Brønderslev. Der er behov for, at børn i den alder har et sted at gå hen. Og ungdomshuset er jo for de lidt ældre børn og unge, siger formand for børne- og kulturudvalget Lene Hansen (S). Hun tilføjer, at der i forbindelse med klubbernes etablering skal indledes et samarbejde med kommunes foreninger, med ungdomshuset og kommunens gademedarbejder. - Der skal desuden laves aktiviteter, der kan hjælpe specielt, socialt udsatte børn og unge. Hertil kommer et samarbejde med Sund By Butikken om forskellige projekter. Etablering af klubberne er en omstrukturering - og øvelsen er udgiftsneutral. - Det er en forbedring indenfor de bestående rammer. Der er ikke så mange børn, der frekventerer Sct. Georgs Gårdens klub i dag, og nu skal der altså laves et forsøg på at nå nogle flere børn med nogle lidt mere spændede projekter, tilføjer Lene Hansen. Kontingentet bliver på 500 kr. pr. måned for børn i 3. og 4. klasse. Dog 250 kr. pr. måned for børn i 5. til 7. klasse, idet der er en formodning om, at disse årgange ikke vil bruge tilbuddet i samme omfang som 3. og 4. klasserne. Brønderslev Kommune kan maksimalt opkræve 20 procent af udgifterne i forældrebetaling, og det svarer til ca. 670.000 kr. Kommunen forventer, at 100 børn i 3.-4. klasse vil benytte klubben, mens det ventes, at 50 børn fra 5.-7. klasse vil komme i klubben. I juniorklubben koster det 10 kr. pr. måned at gå i klub. Men det er gratis for medlemmer af fritidsklubben. Klubben tilbud til kommunens børn vil tage udgangspunkt i børnenes ønsker og behov i det daglige. Og klubben er forpligtiget til at være igangsætter og tovholder i et samarbejde med foreninger og institutioner i Brønderslev Kommune. Klubbens projekter kan være af kortere eller længere varighed, og klubben stiller lokaler og personale til rådighed. Og foreningerne forventes ligeledes at stille personer til rådighed. Et antal udvalgte foreninger og institutioner har været til møde om tiltaget på Sct. Georgs Gården, og ifølge forvaltningen gav repræsentanter udtryk for, at de er interesseret i at samarbejde om enkeltprojekter. De frivillige foreninger tilkendegav, at de ikke har mulighed for i længerevarende perioder at stille medhjælpere til rådighed, men at de gerne vil samarbejde.