Juniorklubber er fortsat halvtomme

Tilgangen til juniorklubber går sløvt, men politikere afventer

DRONNINGLUND:Interessen for juniorklubberne er fortsat ikke så stor, som politikerne i Dronninglund kunne ønske. På trods af massiv omtale og gratis prøveuge i klubberne er indmeldingerne blot oppe på 25 børn i Dronninglund og 25 børn i Hjallerup. Målet er 40 børn i de enkelte juniorklubber, og de manglende tilmeldinger koster penge. Alligevel er børne-og kulturudvalgsformand Peter Bandholm(V) afventende. Tilgangen svag - Vi tror på, at juniorklubberne kan blive en succes, og vi vil gerne afvente udviklingen noget tid endnu, siger han. Problemet med de juniorklubberne er opstået, efter at byrådet i sin tid besluttede at, at de skulle indgå i en udgiftsneutral ordning, hvor tilgange af børn i juniorklubberne skulle opvejes økonomisk af det forventet tilsvarende fald af børn i fritidsordningerne. Indtil nu er der imidlertid kun tilmeldt 25 i hver af kluberne i henholdsvis Dronninglund og Hjallerup, og det holder ikke projektet udgifsneutralt. Tror på idéen Før sommerferien var der tilmeldt 19 børn i Dronninglund og 23 børn i Hjallerup, så der er altså en svag stigning, og PeterBandholm håber da også, at projektet vil lykkes. - Der er blevet sendt brev og brochure ud til forældre med børn i 3. klasse i de to byer, der har været omtale i i de lokale aviser og indrykket en annonce, så vi har gjort hvad vi kunne for at gøre opmærksom på projektet, siger Peter Bandholm og fortsætter: - Ungdomsskolen forventer fortsat en tilgang, og i øjeblikket er der 3 børn på prøve, og det forventes, at de bliver indmeldt, så vi tror på en fremtidig tilgang. Juniorklubberne i kommunens to største byer er et fritidstilbud til de 9-13-årige fra 3.-7. klasse i eftermiddagstimerne og fungerer som et fristed, hvor børnene kan komme, når de har lyst, og som et sted, hvor alle medlemmer tilbydes en række frivillige aktiviteter.