Juniorklubber til revision

Børme- og kulturudvalget positivt overfor JIF's forslag om fritidsordning

PANDRUP:- Det er ingen tvivl om, at det er et godt tilbud, JIFkommer med, siger formanden for børne- og kulturudvalget, Henrik C. Pedersen (V) efter, at udvalget har kigget på et fritter-udspil fra Jetsmark Idrætsforening. Jetsmark IFforeslået at lave en fritidsordning for 4.-6. klasse - en såkaldt idræts- og socialiseringsfritter, der tilbyder forskellige fysiske aktiviteter. Planen er, JIF stiller de fysiske rammer til rådighed og tager sig af den pædagogiske styring af projektet, men dog i tæt samarbejde med kommunen. Målet med tilbuddet er dels at få skabt gode motionsvaner i ungdomstiden og desuden sikre børnene et godt og sundt socialt netværk. Der er dog ikke umiddelbart yderligere penge at hente i kommunekassen til et nyt tilbud og derfor skal midlerne findes inden for de eksisterende budgetter. Og da udvalget mener JIF's fritterordning kan sidestilles med kommunens fem juniorklubber er tanken nu at få opdateret tilbudene, så man dermed sikrer en rød tråd gennem tilbudene til denne aldersgruppe. - Jeg siger ikke, at juniorklubberne ikke er gode nok, men det kan godt være, der skal kigges på, om vi kan få noget, der er bedre, siger Henrik C. Pedersen. I nærmeste fremtid skal kommunens ungdomskonsulent, ungdomsskoleinspektøren, som har ansvaret for juniorklubberne, projektmedarbejderen og børne- og kulturforvaltningen se nærmere på projektet, ligesom der skal udarbejdes en oversigt over, hvad det kræver rent økonomisk. - Det er fint at komme med et udspil og vi skylder hinanden at vi sætter os sammen og drøfter det, siger Henrik C. Pedersen. Kommunens juniorklubber ligger i Kaas, Pandrup, Saltum, Vester Hjermitslev og Ingstrup, og de har åbent tre eftermiddage om ugen.