Jammerbugt

Juniorspillere på vej frem i Øland Golfklub

Selv om reg­nen dril­lede, fik både ju­nior­spil­le­re og for­æld­re en god op­le­vel­se på golf­ba­nen.

Selv om reg­nen dril­lede, fik både ju­nior­spil­le­re og for­æld­re en god op­le­vel­se på golf­ba­nen.

ØLAND:Øland Golfklub havde søndag formiddag afslutning for juniorspillerne. 18 juniorer og 22 forældre mødte op fra morgenstunden, hvor de blev budt velkommen af juniorudvalgets formand, Ejner Bering, der glædede sig over det store fremmøde. - Vi har haft en god sæson, hvor antallet af juniorspillere er fordoblet, og træningsindsatsen under Christian Graaes ledelse har været meget stor, sagde Ejner Bering, der også takkede hjælpetrænerne Kurt Larsen og Kurt Pedersen og fremhævede Kurt Pedersens store indsats som juniorleder. Juniorspillerne har skrevet historie i Øland Golfklub, idet det er første gang, et juniorhold har deltaget i en turnering, og Ejner Bering udtrykte glæde og stolthed over spillernes flotte indsats i matcherne og deres noble opførsel. Efter morgenkaffen spillede både juniorer og forældre en match på klubbens nye pay & play bane, og selv om regnen drillede i starten, fik alle en god oplevelse, inden det vellykkede arrangement sluttede med frokost i klubhuset, og Kurt Pedersen orienterede om klubbens planer for næste sæson.