Retspleje

Jura-professorer undrer sig over tiltale af advokat

AALBORG:Professor i procesret på Københavns Universitet, Eva Smith, undrer sig i lighed med professor Jørn Vestergaard over tiltalen mod forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen. Juul Eriksen, Århus, der i flere år har været forsvarer i flere tunge straffesager i Nordjylland, skal for retten 8. juni. Han er tiltalt for at have givet sin klient i knivstikkersagen fra Jomfru Ane Gade et skriftligt referat af sagen. Det kan sidestilles med at have udleveret politirapporterne, mener Nordjyllands Politi, der ville have Rigsadvokaten til at rejse tiltale. Man må gerne orientere sin klient skriftligt. Det er oven i købet en god ide at gøre det skriftligt, mener både Eva Smith og Jørn Vestergaard. -En tiltale for et skriftligt referat lyder både voldsom og underlig. Der er intet i retsplejeloven, der forhindrer eller forbyder den måde at orientere sin klient om en sag på. Og det er en god måde, fordi der så er helt styr på, hvilke oplysninger klienten får. Der er intet i Retsplejeloven, der skelner mellem en mundtlig og en skriftlig orientering af en forsvarers klient, siger Eva Schmidt. Michael Juul Eriksen gav sin klient et kortfattet skriftligt referat i sagen for ikke at skulle bruge tid på at gennemgå mere end 10 ringbinds materiale med ham. Hos Rigsadvokaten oplyses, at man der har tiltrådt, at der skal føres en straffesag mod Juul Eriksen på grund af ønsket om at tiltale ham fra Nordjyllands Politi. Statsadvokat Jesper Hjortenberg oplyser, at det er uhensigtsmæssigt at afgøre sagen indenretligt. Altså at retten havde afgjort sagen, uden at der var rejst tiltale og gennemført en straffesag. - Der er jo tale om, at advokaten beskyldes for noget i en sag, der er afsluttet. Derfor er en indenretlig afgørelse ikke et oplagt valg. Og lignende sager har været ført som straffesager, siger Jesper Hjortenberg. Han vil ikke kommentere den konkrete sag mod Juul Eriksen yderligere.