Lokalpolitik

Juridisk sejr med beklagelig forhistorie

FREDERIKSHAVN:Borgmester Erik Sørensen (S) er glad for, at Frederikshavn Kommune vandt Havne-Super sagen i Højesteret. Men han er langt fra stolt af forløb, som ligger til grund for, at erstatningssagen overhovedet blev rejst. - Vi må erkende, at et firma har tabt penge på grund en byrådsbeslutning, som Højesteret siden har sagt var ulovlig. Det har kostet X antal millioner kroner for firmaet og dermed for nogle mennesker. I forbindelse med landsretssagen var der jo enighed mellem kommunens og Havne-Supers revisorer om beregningsmetoden for tabet. Erstatningskravet er baseret på, at en familie ville kunne have tjent nogle penge. Så det er beklageligt, at byrådet ikke traf den rigtigtige beslutning i 1991, siger Erik Sørensen. - Jeg finder ingen grund til at skjule, at det for den anden part absolut ikke har været omkostningsfrit. Erik Sørensen lægger vægt på, at Højestret i sine præmisser fastslår, at kommunen har gennemført en sagsbehandling af rimelig kvalitet. - Det er min vurdering, at hvis sagsbehandlingen havde været dårlig, så var vi måske løbet ind i vanskeligheder. Eftter hans opfattelse kan sagsbehandlingen i 1991 ikke vurderes på linje med den sagsbehandling, som foregår i dag. - Vi stiller andre krav og er langt mere professionelle, fordi vi inddrager andre personalegrupper og er mere velúddannede. Der var ikke så meget fokus på det juridiske dengang. Siden er sammenknytningen mellem det juridiske og det politiske løsnet. Erik Sørensen er tilfreds med, at poliitkerne ikke skal ud at lede efter besparelser for at finansiere en erstatning. Han finder det samtdig principielt vigtigt, at der ikke pålægges valgte byrådsmedlemmer økonomisk ansvar for en politisk afgørelse. Han frygter, at en afgørelse som pålagde kommunen økonomisk ansvar for en politisk beslutning kunne vanskeliggøre rekrutteringen til det politiske liv. - Det er jo netop ofte sådan, at en politisk beslutning går ud over nogen, mens den er til gavn for andre.