Lokalpolitik

Jurist: Musikskolen har ret til sit klaver

Advokat Ken Ellemose mener ikke, at byrådsmedlem var i god tro, da han solgte og købte klaver

HADSUND:Hadsund Musikskole skulle - hvis sagen bliver sat på spidsen - have gode muligheder for ad rettens vej at få det klaver tilbage, som Hadsund Kommune for nylig solgte på en auktion over efterladte effekter på Hadsund Skole. Det vurderer advokat Ken Ellemose, Terndrup, der dog tager det forbehold, at dansk lovgivning ikke lige har taget højde for, at et byrådsmedlem køber et klaver som tilhører Hadsund Musikskole på en auktion, som Hadsund Kommune afholder, og hvor samme byrådsmedlem selv er auktionarius. Han siger også, at lovgivningen vedrørende offentlige auktioner ikke uden videre gælder for en frivillig auktion, og at man derfor skal tilbage til gammel lovgivning om vindikation for at finde en lovhjemmel, der kan hjælpe musikskolen til at vinde sin ejendel tilbage. Men det lader sig også gøre, mener Ken Ellemose, der ikke nærer tvivl om, at Hadsund Kommune har et ansvar for, hvad man sælger på en auktion, og han synes også, at det gælder auktionarius. - Vi har jo allesammen en pligt til at tænke os om, siger Ken Ellemose, der ikke mener, at "det holder i byretten", når udvalgsformand Ronny Thomsen udtaler, at auktionarius Rene Kristoffersen og holdet bag auktionen var i god tro. Ikke i god tro Ken Ellemose læser Ronny Thomsens udtalelse op fra NORDJYSKE torsdag: "Vedkommende har købt det i god tro, og man kan ikke gå hen til en mand eller en kvinde, der har købt et klaver, og så sige, ups, vi kom sør'me til at sælge noget, vi ikke måtte. Det kan man ikke" og tilføjer: - Jo, det kan man godt! Advokaten drager en parallel til, at man ikke kan hvidvaske tyvekoster ved at sælge dem på en auktion, lige som man heller ikke kan sælge noget, man har lånt, uden at den rette ejermand kan kræve det tilbage. - Der er næppe heller tale om ulovlig omgang med hittegods, men man har jo et vist ansvar, og hvis man holder en auktion på et sted, hvor der er en musikskole, og der står et klaver, så er det dog nærliggende at spørge, om det er deres, siger Ken Ellemose og fortsætter: - Jeg synes da nok, at man bør undersøge det bare en lille bitte smule. Herover for står forvaltningschef Per Flemming Sørensen, Hadsund Kommune, der over for NORDJYSKE han givet udtryk for, at man jo ikke kunne spørge "hele vejen rundt". Han har sagt, at man fra kommunalt hold har gjort det klart, at alt skulle fjernes fra skolen - og i øvrigt også udtrykt undren over, at musikskolen kunne undvære et klaver så længe, som tilfældet var. Ingen aftale Hans undren førte ikke til, at musikskolen blev spurgt, men musikskoleleder Anna Rysbjerg har forklaret, at klaveret befandt sig på skolen, fordi det er dér, det skal bruges - når den engang er bygget om til kulturcenter. Ronny Thomsen har anført, at dét ikke er en god idé at opbevare et klaver på en byggeplads, men selv om det er blevet underbygget af virkeligheden, så giver det - efter Ken Ellemoses opfattelse - ikke kommunen ret til at sælge klaveret. Han peger på, at der ikke forelå nogen aftale mellem musikskolen og kommunen om, at klaveret skulle sælges. - Og auktionarius har jo også, selv om han var frivillig, et vist ansvar for at sikre sig, at klaveret skulle sælges, siger Ken Ellemose, og spørger: - Hvor tit støder man på et efterladt klaver, som man bare kan sælge?