Lokalpolitik

Jurister finkæmmer Maul-rapport

Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune får netop nu en orientering af professor Claus Haagen Jensen.

Professor Claus Haagen Jensen fremlægger netop nu den længe ventede rapport omkring Vesthimmerlands Kommunes fyring af skoleleder Kaare Maul. Det er de syv politikere i kommunens økonomiudvalg, der som de allerførste får lov at høre professorens konklusioner i rapporten. Den skal klarlægge, om kommunen handlede korrekt, da skolelederen blev fyret. Når økonomiudvalget har fået en orientering, så mødes de syv politikere sammen med de øvrige 20 medlemmer af byrådet kl. 18, hvor Claus Haagen foran det samlede byråd vil fremlægge rapporten igen. Det er borgmester Jens Lauritzen (V), der har besluttet, at medlemmerne af økonomiudvalget skal orienteres først, før de resterende politikere kan få en orientering. Økonomiudvalget er nemlig personaleudvalg. Når politikerne i økonomiudvalget har fået rapporten og dens konklusioner, så får kommunens jurister nogle timer til at gå den igennem med tættekam for personfølsomme oplysninger, så rapporten og konklusionerne kan blive offentliggjort lige efter byrådsmedlemmerne er færdige med deres møde i aften. - Planen er pressen kan få rapporten - minus de personfølsomme oplysninger - i aften efter byrådets møde med Claus Haagen Jensen, siger Jens Lauritzen, der personligt tror på, at professorens rapport vil påpege det han kalder "småfejl". - Men som jeg ser det, så er afskedigelsesgrundlaget i orden, og derfor tror jeg heller ikke på, at Kaare Maul kan vinde en erstatningssag mod kommunen, siger Jens Lauritzen, som henviser til to højesteretsdomme, hvor arbejdsgivere er blevet frifundet for uberettiget fyring netop fordi afskedigelsesgrundlaget var i orden, selvom der var begået procedurefejl.