Gymnasiale uddannelser

Justering af reform?

GYMNASIER:15.1. blev to væsentlige evalueringer af gymnasiereformen offentliggjort. Det drejer sig om Danmarks Evalueringsinstituts rapport om gymnasiereformen og Følgegruppens anbefalinger til justeringer, og materialet skal sammen med bl.a. udtalelser fra leder- og lærerorganisationer danne grundlag for evt. ændringer af gymnasiereformen. Bertel Haarder udtrykker således i en pressemeddelelse, at ”det giver os et fremragende grundlag at handle på, når vi sidst på måneden tager fat på møder i Gymnasieforligskredsen for at justere gymnasiereformen”. Samtidig nævner undervisningsministeren, at han forventer en aftale allerede i februar, så mine kommentarer og forslag må være særdeles aktuelle og relevante. Overordnet set er vi i Danske Erhvervsskoler meget tilfredse med gymnasiereformen, der indebærer en fælles struktur for alle de treårige gymnasiale uddannelser og markante profiler, der knytter sig til uddannelserne hver for sig. Det er væsentligt at understrege, at reformen bør opfattes som en proces, der fortsat indeholder en række udviklingsmuligheder, men der er behov for yderligere tid til implementering, inden der konkluderes om behovet for radikale og afgørende ændringer i reformen. Læs hele indlægget på www.nordjyske.dk/debat