Justitsministermå skiftes ud

Folk der så tv's præsentation af de konservative oplevede den konservative justitsminister som en fejlanbringelse. DR's Steffen Kretz præsenterede statistikken på skærmen:

Voldskriminaliteten steg i 2001, i 2002 og i 2003 under VK. Og i 2004 viser tallene, at 80 pct. af de unge mænd der blev fremstillet i dommer-vagten i København anklaget for voldsforbrydelser var andengenerations-unge. Samtidig steg kriminaliteten for de helt unge fremmede under 15 år og under 10 år, som politiet havde fat i. Den nye justitsminister Lene Espersen viste sig at være en kopi af Frank Jensen - en danskfjendsk, indvandrer-venlig 68-type, der syntes, det er så synd for voldsmændene, og som er ligeglad med de danske ofre for volden. På tv gjorde Lene Espersen det kunststykke helt at undlade at nævne indvandrernes overkriminalitet i forbindelse med statistikkens tal. Hverken Espersen eller Bendtsen omtalte indvandrerne med et ord, skønt stigningen i voldskriminaliteten udelukkende skyldes dem. Man snakkede om rockerkriminalitet - indvandrerne blev overhovedet ikke nævnt,og Steffen Kretz undlod at spørge selvom hele mediedebatten jo handler netop om de fremmedes vold og kriminalitet iøvrigt. Da Lene Espersen blev justitsminister, var hendes første programerklæring i Berlingske Tidende, at nu ville hun stramme racismeparagraffen og begrænse ytringsfriheden for racisterne, som en modvægt mod al kritik af VK-regeringens stramme udlændingepolitik. Espersen er ikke jurist og bliver fuldstændig styret af embedsmændene i justitsministeriet, og hvem er de? Det er præcis de samme 68'ere, der under Frank Jensens ministertid, udøvede deres landsskadelige virksomhed. LeneEspersen er en Frank Jensen-kloningm og hvad skal vi med hende når både V og K har kompetente folk, der, hvis de fik lov, ville have brugt de tre regeringsår til at fjerne de muslimske gade-bander fra de danske byer og igen gjort det muligt for danskerne at færdes frit og uden frygt i deres eget land. Ironien i det er, at de kvinder, der forlanger kvinder på ministerposter uden hensyn til kompetence, netop er den befolkningsgruppe, der rammes hårdest, indtil gadebanderne er fjernet fra byerne og spærret inde. Ville vi have gadebander i dag, hvis folk med politimæssig erfaring som Bendt Bendtsen eller Rønn Hornbech havde fået kommandoen? Der er brug for en udskiftning i justitsministeriet efter valget.