Tyverier

Justitsminister kan ikke forklare 170 stjålne pas

Rigspolitiet afviser tyveri indenfor egne rækker

KØBENHAVN:Justitsminister Lene Espersen (K) kan i en række svar til Folketingets retsudvalg ikke forklare, hvem som i 2001 stjal 170 færdigudstedte pas til udlandsdanskere. Lene Espersen afviser imidlertid, at passene kan være blevet stjålet af ansatte i Rigspolitiets Dataafdeling og konkluderer i stedet, at passene må være forsvundet i "modtagerlandet". Rigspolitiet blev selv opmærksom på, at pas forsvandt på mystisk vis, men sagen rullede først, da en del af dem dukkede op igen i forfalskede udgaver i forbindelse med, at politiet ransagede et antal såkaldte pasfabrikker herhjemme. Andre af de forsvundne udlandspas er dukket op i Tyskland i forbindelse med optrevling af en formodet terrorcelle med forbindelse til al-Quada-netværket. Og nogle stykker er dukket op i USA. Enhedslistens udlændingeordfører, Søren Søndergaard, kalder det utroligt, at myndighederne ikke ved, hvem som har stjålet passene. - Jeg er rystet over, at sagen har afsløret en så lemfældig omgang med passene, siger Søren Søndergaard. Lene Espersen skriver i svarene, at det er rigspolitichef Torsten Hesselbjergs opfattelse, at der ikke er grundlag for at formode, at de omhandlede pas er forsvundet fra Rigspolitiets Dataafdeling. Det er den afdeling, som fremstiller passene. Torsten Hesselbjerg bestrider således i en redegørelse til Lene Espersen rigtigheden af en rapport fra sin egen afdeling E, som står for bekæmpelse af organiseret menneskesmugling. Afdeling E har tidligere konkluderet i en rapport, at "der er begrundet mistanke om, at de mange tyverier af pas fra Afd. D er forøvet af en nuværende eller tidligere ansat i afdeling D". Rapporten fra afdeling E beskriver blandt andet, at pas, klar til udsendelse, lå frit fremme i en papkasse uden nogen kontrol med indholdet. Men Torsten Hesselbjerg skriver i redegørelsen, som er vedlagt svarene til retsudvalget, at rapporten "indeholder en række faktuelle fejl og mangler". - Ved vurderingen af sandsynligheden for, at de omhandlede pas skulle være forsvundet i Dataafdelingen, har Rigspolitiet tillagt det væsentlig betydning, at problemet med de bortkomne pas til udlandet ophørte i umiddelbar tilknytning til, at Udenrigsministeriet pr. 21. juli 2001 ændrede sine forsendelsesprocedurer. Det er endvidere Rigspolitiets opfattelse, at det foreliggende efterforskningsmateriale ikke er egnet til at drage konklusioner om, hvor de omhandlede pas er forsvundet, skriver rigspolitichefen, som nu har henlagt sagen som uopklaret Før 1999 afhentede Udenrigsministeriet tre gange om ugen passene hos Rigspolitiet og sendte dem videre til ambassader og konsulater i udlandet, hvor ansøgerne så kunne afhente dem. Denne ordning blev imidlertid ændret med udgangen af 1999, så Rigspolitiet selv begyndte at sende passene med almindelig post til de danske repræsentationer i udlandet eller direkte til pasansøgerne. I marts 2001 blev Rigspolitiet dog opmærksom på en stigning i antallet af pas, som blev meldt bortkommet under forsendelse til udlandet. Efter en undersøgelse kom politiet frem til, at "der ikke kunne konstateres uregelmæssigheder, og at lækagen derfor måtte være i modtagerlandet". Derfor begyndte Rigspolitiet at sende passene til Paris og London (hvortil et antal pas var konstateret bortkommet) via Udenrigsministeriet som kurerpost. Da det ikke hjalp, besluttede politiet at gå tilbage til den gamle ordning, så Udenrigsministeriet atter hentede passene tre gange om ugen. - Da antallet af bortkomne pas ikke faldt mærkbart, drøftede Rigspolitiet på ny sagen med Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet besluttede herefter med virkning fra 21. juli 2001 at indføre nye forsendelsesformer. Så vidt Rigspolitiet er orienteret, overgik Udenrigsministeriet bl.a. til (kamuflerede) samleforsendelser og forsendelse ved intern post i videre omfang end hidtil. Herefter konstateredes umiddelbart en helt markant nedgang i antallet af pas, der meldtes bortkommet under forsendelse, skriver Torsten Hesselbjerg. /ritzau/