Lokalpolitik

Justitsminister vil udsende vejledning

Myndighederne får besked om retningslinjerne ved tvangsbortadoption som følge af sag i Nordjylland

AALBORG:Justitsminister Lene Esprsen (K) har trods sin hårdnakkede modstand mod at åbne for flere tvangsbortadoptioner bedt Civilretsdirektoratet om at udarbejde en vejledning om tvangsbortadoption til landets kommuner, amtskommuner og statsamter. Det skal ske for at sikre, at myndighederne har tilstrækkeligt kendskab til fremgangsmåden ved bortadoption af et barn. Lene Espersens beslutning kommer efter, at NORDJYSKE i artikler har beskrevet, at retspraksis er så sjældent brugt, at ingen, hverken i kommune, amt eller statsamt reelt husker praksis. Det gjorde Civilretsdirektoratet heller ikke i sidste uge. Ingen var derfor i stand til umiddelbart at svare på fremgangsmåden ved en henvendelse fra en nordjyske kommune, der ønsker et barn, der har været familieplejeanbragt i mange år og er uden kontakt til sine biologiske forældre, bortadopteret til plejefamilien. - Kan vi give tilladelse til adoption til et konkret barn, som ikke er frigjort til adoption, spurgte Else Mortensen, leder af amtets adoptionsafdeling, her i avisen og funderede over, om den manglende viden hos myndighederne kan være en del af forklaringen på de ganske få adoptionssager i Danmark. Formand for Folketingets socialudvalg, Tove Videbæk (Krf), der arbejder for en lempelse af adoptionsreglerne, fandt den situation så uholdbar, at hun i mandags udtalte, at hun ville bede ministeren sørge for at få udarbejdet en vejledning til myndighederne. Nu får Civilretsdirektoratet altså rig lejlighed til at dykke i arkiverne og finde frem til retspraksis på baggrund af de fire adoptionssager, der har været inden for de seneste 10 år. Lene Espersen har ikke ønsket selv at udtale sig men begrunder sit initiativ med, at NORDJYSKE har sat spørgsmålstegn ved myndighederns kendskab til tvangsbortadoption. Hun gør videre gældende, at adoptionsloven opstiller strenge krav for, at statsamterne kan træffe den meget vidtgående beslutning om, at et barn skal bortadopteres uden samtykke fra den, der har forældremyndigheden over barnet. I praksis sker tvangsadoption da også yderst sjældent. - På den baggrund kan det være svært for den enkelte kommune m.v., hvor spørgsmålet om tvangsadoption opstår, at have paratviden om, hvordan sådanne sager skal behandles, forklarer ministeren videre sit initiativ.